IT-Chef till SDC

SDC - Skogsbrukets Datacentral, grundades 1961 och har sedan dess fungerat som ett samlat informationsnav för svensk skogsnäring. Verksamheten bedrivs främst i Sundsvall genom ca 135 medarbetare och drivs som ekonomisk förening med Sveriges samlade skogsnäring som medlemmar. SDC hanterar årligen information omfattande virkesvärden för över 70 miljarder kronor åt sina uppdragsgivare. Via SDC:s systemtjänster slussas dygnet runt data kring produktion, lagerförflyttningar och inmätning av skogsråvara som stöd för virkes-, transport- och biobränsleaffärer över hela landet. SDC kommer efter en planerad sammanslagning med landets tre virkesmätningsföreningar att fr.o.m. årsskiftet att bli en del av Biometria ek för. med säte i Uppsala. Huvuddelen av nuvarande SDCs verksamhet kommer då att samlas i Biometrias enhet Utveckling och IT, fortsatt med Sundsvall som bas.

Placering: 
Sundsvall
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
1

Vill du vara med och utveckla vår IT-avdelning?

Uppdrag

Inom SDC drivs just nu ett av Sveriges största och mest spännande IT-projekt. Fram till 2020 förnyar vi skogsbranschens informationssystem genom vår nya systemplattform VIOL 3.

Skogsnäringen satsar genom oss ca 400 mkr i tillskapandet av VIOL 3; en modern plattform som stöd för framtidens affärstransaktioner och processutveckling i skogsbranschen. Plattformen är baserad på Micorsoft Dynamics 365, Azure och modern Microsoftbaserad integrationsteknik. Satsningen på tillskapandet av VIOL 3 som en s.k. branschvertikal har rönt stort intresse och följs och stöds av Microsofts ledning på internationell nivå. Avsikten är att succesivt vidareutveckla VIOL 3 med tillämpningar av bl.a. AI och Big Data samt som labbmiljö för framtida avancerad applikationsutveckling mot hela skogsnäringen.

Nu söker vi dig som vill leda arbetet med att utveckla och forma och vår IT-avdelning inför framtiden. Du får en central och aktiv roll i organisationens utvecklingsarbete med fokus på att bygga en ny systemplattform.

På IT-avdelningen arbetar idag drygt 50 personer och för närvarande ungefär lika många konsulter. IT-chefen har, med stöd av ledare för olika funktioner, ansvar för personal, ekonomi och förväntade leveranser. Huvuduppdraget för avdelningen de närmaste åren är att ställa om SDC:s IT-organisation mot de förutsättningar som följer av plattformsbytet vad gäller teknik, kompetens och arbetssätt baserade på agil metodik (SAFe). IT-chefen ingår i ledningen för SDC och rapporterar till VD.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Placeringsort är Sundsvall.

Vad kan vi erbjuda?

SDC bygger framtiden mot en starkt mål- och leveransinriktad företagskultur med siktet på att vara världsledande inom sina satsningsområden. Genom hög fackkompetens, gedigen ledarerfarenhet och stark drivkraft blir du en viktig nyckelperson i en starkt utvecklingsorienterad organisation i en lönsam bransch med stora framtidsvisioner.

Kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du ska ha ansvarat för större utvecklingsarbete som omfattat förändringar i kultur, kompetens, arbetssätt och organisation med dokumenterat gott resultat. Det är meriterande om du har genomfört systemförnyelse och har goda fackkunskaper kring moderna IT-plattformar och IT-integrationer.

Du har flera års IT-chefserfarenhet och vana av att leda genom andra. Du har arbetat på strategisk nivå inkluderande resultat-, budget- och personalansvar och har erfarenheter inom IT-styrning.

Det är viktigt för oss att du har djupt intresse och stabil fackkunskap i utvecklingen inom IT-området vad gäller såväl IT-plattformar, integrationer samt tidsenliga arbetssätt. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda i ständiga förbättringar (Lean) och om har arbetat med agil utveckling.

Som person har du

  • mycket god ledarförmåga och kan skapa engagemang och delaktighet. Du inspirerar, motiverar och möjliggör för dina medarbetare att arbeta för att nå uppsatta mål. Du är konsekvent och kan fatta de beslut som krävs. Du är öppen och ärlig.
  • God förmåga att utveckla samarbete och relationer såväl internt som externt.
  • Kommunikativ förmåga - Du kommunicerar på ett tydligt sätt och du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är tydliga för berörda parter.
  • Strategisk - tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser till sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta.
  • Helhetssyn - ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
  • Målfokus - har förmåga att arbeta mot uppsatta mål och nå dem. Är motiverad och utvecklingsinriktad.
  • Förmåga att skapa och tillämpa bra arbetssätt för styrning och uppföljning av avdelningens uppdrag på ett sätt som främjar kreativitet, dynamik och ansvarstagande.

För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.

Kontakt

Vi samarbetar med Experis Executive AB i denna rekrytering. Har du frågor så är du välkommen att ringa Karin Frisendahl på telefon 070-3774546,

Det går också bra att ringa Magnus Hedin, vVD SDC på telefon 070-6178695.

Din ansökan vill vi ha senast den 16 september via länken nedan.