HR-Generalist till statlig myndighet i Stockholm

Kund söker nu en HR-generalist med bred erfarenhet från hela HR-området. Fokus på uppdraget kommer att vara att stötta chefer och organisation med personalfrågor, rekrytering. Du kommer tillhöra en HR-avdelning bestående av 1 HR-chef, 7 HR-Specialister, 1 HR-administratör samt 1 HR-utbildningsansvarig.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
HR, juridik
Antal tjänster: 
1

Myndigheten är en av Sveriges största fastighetsägare. Dem har regeringens uppdrag att se till att

Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. Deras

specialistområde är skydds- och anläggningsteknik, en kompetens som efterfrågas allt mer även i det

civila samhället. Dem vet hur man bygger säkra byggnader - en unik kompetens, som dem har ett stort ansvar att förvalta. Sedan 2008 är dem en del av Sveriges krisberedskap, där deras samverkansområde är teknisk infrastruktur. Dem exporterar även sin kompetens internationellt.

Kunds fastighetsbestånd är brett - allt från enkla kallförråd ute i skogen till byggnadsminnen och

högteknologiska, moderna byggnader. Dem äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar,

skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på.

Numera spelar dem också en viktig roll i det civila - för uppbyggnaden av ett robust samhälle och en

säkrare värld.

Kund sköter till exempel drift av stora garnisoner, underhåller mark och byggnader, bygger nytt och

bygger om. Ibland kan det även handla om att avveckla, avyttra och skapa förutsättningar för ny

verksamhet.

Arbetsuppgifter

-Brett HR-arbete.

-Vara stöd inom samtliga förekommande personalfrågor för del av organisation och chefer.

-Rekrytering.

-Driva och delta i projekt inom HR eller i andra verksamhetsrelaterade projekt.

-Handläggning av personalärenden.

-Resor inom Sverige ingår i tjänsten.

Erfarenhet

-Kandidatexamen inom personalområdet eller likvärdig utbildning.

-Erfarenhet av brett kvalificerat arbete inom HR.

- Efarenhet av HR-arbete inom staten

- Kunskap om statligsärreglering

-Erfarenhet av operativt chefsstöd inom HR.

-Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

-Goda datakunskaper.

-Van användare av stödsystem inom HR.

-Körkort klass B.