Norra förstärker nu sin IT-avdelning med fler medarbetare

Vill du jobba i en verksamhet som har en tydlig koppling till människa och miljö? Vill du tillsammans med engagerade och motiverade kollegor få bidra till lösningen på klimatfrågan genom att ersätta fossil råvara med förnybar? Norra förstärker nu sin IT-avdelning i Umeå med fler medarbetare, i syfte att i högre grad förvalta och utveckla sin egen IT-verksamhet för att möta framtidens krav.

Placering: 
Umeå
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
2

App-utvecklare

Rollen som app-utvecklare innebär arbete i en väl inarbetad grupp, med ansvar för utveckling av nya mobilapplikationer men även teknisk support och vidareutveckling av befintliga. Du kommer att få arbeta med den senaste tekniken och vara involverad i både mindre och större projekt. Läs mer och ansök här

Utvecklare/DBA

I rollen kommer du att vara en del av ett team som arbetar med förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter relaterade till Norras system och appar. Du ansvarar för att underhålla Norras databaser och samarbetar tätt med övriga utvecklare för att vägleda dem i bästa praxis mot aktuell databas. Läs mer och ansök här

Om Norra

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av 17 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Den skogliga organisationen omfattar nio virkesområden, från Ångermanland i söder till Tornedalen i norr. Den totala inmätta virkesfångsten uppgår till drygt två miljoner fastkubikmeter.

Koncernen omsätter drygt två miljarder kronor och har 350 anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar sågverk närmare 470 000 kubikmeter trävaror samt cirka 60 000 svarvade furustolpar årligen. Av trävaruförsäljningen exporteras cirka 60 procent.

Norra är en värdegrundstyrd organisation där vi har modet att agera, sticka ut och tänka annorlunda. Vår främsta uppgift är att skapa mervärden för privata skogsägare genom att uppfinna framtiden för ett fritt och lönsamt privatskogsbruk.

Läs mer på: https://www.norra.se

Klicka på länken till respektive befattning för mer information och ansökan