Driftcontroller till långt konsultuppdrag!

Experis Engineering söker just nu efter dig som vill arbeta som driftcontroller hos en av våra kunder. Har du erfarenhet av fastighetsdrift, budget och prognosarbete och är en person som gillar ordning och reda? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Vår kund är en av Sveriges större fastighetsförvaltare i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Företaget ägs av Stockholms läns landsting och är en serviceenhet inom landstingskoncernen.

Arbetsuppgifter

Syftet med bemanningsuppdraget är att ersätta en Driftcontrollertjänst under föräldraledighet. Tjänsten avser perioden maj 2019 - jun 2020. Omfattning 100% under hela perioden samt förlängningsmöjlighet vid behov.

Följande arbetsuppgifter ingår i tjänsten:
Driftcontrollern rapporterar operativt till fastighetsförvaltaren för respektive förvaltningsobjekt. Linjerapportering sker till förvaltningsområdeschefen. Driftcontrollern kontrollerar och kvalitetssäkrar att interna samt externa regler och riktlinjer följs avseende fastighetsdrift och utemiljö.

Uppföljning av avtal avseende fastighetsdrift och utemiljö
Denna del innefattar dagliga avstämningar med upphandlade entreprenörer och genomförande och ledning av driftmöten för att följa upp avtalsefterlevnaden samt utfällande av viten. Arbetet syftar bland annat till att säkerställa att driftentreprenören vidtar adekvata åtgärder vid driftstörning eller nödlägesberedskap. Arbetet kan även innefatta projektansvar vid återställning av akuta skador med olika omfattningar. Ronderingar för att säkerställa avtalsefterlevnad.

Detta arbete innefattar dels dagliga kontakter med platsledningen för entreprenaden; dels granskning av de veckovisa sammanställningarna av statistik från fastighetsförvaltningssystemet, Landlord, benämnda driftrapporter; samt deltar i en serie av så kallade entreprenadmöten som berör olika delar och olika nivåer av entreprenaden.

Analys och framtagande av driftstatistik
Driftcontrollern ansvarar för att ta fram statistik per förvaltningsobjekt, analys av denna och föreslå proaktiva och akuta åtgärder. Driftcontrollern genomför överenskomna åtgärder. I denna del ligger även uppföljning av mediaförbrukning.

Budgetering, prognos och bokslut
I rollen ingår arbete med budgetering, prognos och bokslut avseende media- och fastighetskostnader, samt kontroll och uppföljning av mediaförbrukning. I förekommande fall även framtaganande av fakturaunderlag för media mm

Övriga arbetsuppgifter
* Ansvarar för delegerade arbetsuppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd.
* Personen kommer att tillhöra ett team bestående av förvaltare, teknikförvaltare, logistikansvarig och projektledare förvaltning.
* Incidentrapportering och skadeanmälan.
* Inhämta behov av underhåll från entreprenör.
* Mottagande och granskning av drifthandlingar från projekt.
* Säkerställa att åtgärder utförs från revisioner och besiktningar som driftentreprenören ska genomföra enligt avtal
* Säkerställa att rätt information finns i förvaltningssystemen rörande drift- och underhållsdokumentation

Att arbeta som konsult på Experis
Baserat på vad du kan, vilka ambitioner du har och vilka behov våra kunder har på kort och lång sikt kan du skapa en karriär hos oss eller skaffa erfarenheter på vägen mot ditt karriärmål. Experis är på alla sätt en flexibel arbetsplats. Vi har flertalet av Sveriges mest attraktiva företag som kunder och vår uppgift är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag.

Experis är ett värderingsstyrt bolag med ditt karriärmål i fokus och med ett långsiktigt engagemang i våra konsulter för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. Hos oss får du en trygg anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension, försäkringar enligt kollektivavtal, kontinuerliga avstämningar om hur du trivs på din arbetsplats samt ett årligt karriärsamtal med din konsultchef. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård är exempel på annat som vi erbjuder alla våra anställda.

Sök tjänsten i dag!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Klas Enochsson på telefonnummer 08 - 764 24 11 eller e-post klas.enochsson@se.experis.com.

Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!

Experis Engineering
Experis Engineering erbjuder kompetensförsörjning av tekniska chefer och specialister via konsultverksamhet, rekrytering och projektlösningar. Genom att kombinera vår branscherfarenhet med vår kunskap om människans potential får vi såväl individer som verksamheter att växa och utvecklas.