Skoldirektör till Karlstad kommun

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. För oss i Karlstad är det viktigt att arbeta tillsammans inom koncernen för att våra tjänster och vår service ska bli så bra som möjligt för dem vi är till för det vill säga Karlstadsborna, och i ditt fall även för elever från fler kommuner. Skoldirektören ingår i koncernens förvaltningsdirektörs– och VD-grupp som leds av kommundirektören.

Placering: 
Värmlands län, Karlstad
Bransch: 
Pedagogiska arbeten, Management
Antal tjänster: 
1
Gymnasieförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Verksamheten är uppdelad på fyra stora skolenheter; Nobelgymnasiet, Sundstagymnasiet, Tingvallagymnasiet och
Älvkullegymnasiet. Varje skola leds av en rektor som också är chef för skolans biträdande rektorer. Förutom skolorna finns övergripande administrativt stöd inom ekonomi-, personal-, planering- och utvecklingsområdet.

Arbetsbeskrivning
Som ledare och förvaltningsdirektör är du ytterst ansvarig för en verksamhet med omkring 650 anställda och en budgetomslutning på cirka 600 miljoner kronor. Du arbetar med övergripande och strategiska frågor i den egna verksamheten men också i samarbete med koncernens övriga förvaltningar och bolag. Du har ett särskilt ansvar för samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen som ansvarar för i huvudsak förskola och grundskola utifrån perspektivet sammanhängande lärande. Du ska också i ditt arbete samverka särskilt med kommunerna i regionen för att stärka
gymnasieverksamheten.

Som skoldirektör för gymnasiet ska du driva och utveckla verksamheten med fokus på att eleverna ska nå goda resultat
men du ska också kunna möta omvärldens framtida krav på skolan. Framtida krav och utmaningar är att höja måluppfyllelsen, öka likvärdigheten och säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. Verksamheten befinner sig idag i ett viktigt utvecklingsskede som bland annat innebär att vi bygger en ny stor gymnasieskola med spännande och moderna lärmiljöer med plats för cirka 2 000 elever.

Skoldirektörsuppdraget omfattar också att ha goda kontakter och samarbete med fristående verksamheter - det finns för
närvarande åtta fristående gymnasieskolor i kommunen -, näringsliv och offentlig verksamhet på orten, regionalt samt nationellt och internationellt.

Du leder förvaltningens ledningsgrupp som idag består av fyra rektorer och fyra stabschefer.

Som skoldirektör ska du ha förmåga att inspirera och motivera andra. Ditt ledarskap ska präglas av tillit till medarbetarna.

Kvalifikationer
Den vi söker har akademisk utbildning och gedigen erfarenhet inom utbildningsområdet eller annan bakgrund som vi
bedömer likvärdig. Du ska ha tidigare chefserfarenhet och vi ser gärna att du har kunskap om och förståelse för en politiskt styrd verksamhet.

Du ska ha ett tydligt, visionärt och målinriktat ledarskap med helhetssyn och förmåga att inspirera och motivera andra att nå goda resultat så att hela organisationen är utvecklande och stark. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där förmågan att entusiasmera, skapa arbetsglädje och ett gott samarbetsklimat, såväl internt som externt, är viktiga egenskaper. Du är medveten om att du själv är en förebild och varumärke för förvaltningen och kommunen.

Du har ett genus- och mångfaldsperspektiv i vardagen och när beslut fattas. Du har lätt att kommunicera i både tal och
skrift.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Anställningen är placerad hos Kommunstyrelsen. Kommunen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnande på berörd
förvaltning, med en tillsvidareanställning i grunden.
Tillträde enligt överenskommelse

Intresseanmälan
Visa ditt intresse senast: 2017-01-22
Referensnummer: A633885

Kontaktperson
Katarina Glennert
Rekryteringskonsult, Experis
073-077 49 56

Ulf Nyqvist
Kommundirektör
070-566 10 54

Välkommen med din intressenamälan!