Drifttekniker till St1:s depå i Luleå

St1 är ett modernt energibolag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Miljöfrågan är ständigt prioriterad hos oss och målet är att utveckla och erbjuda förnybara bränslen som har mindre miljöpåverkan. Koncernens energitjänster och produkter sträcker sig från vindkraft till etanolbränsle som görs på avfall.

Placering: 
Norrbottens län, Luleå
Bransch: 
Inköp, Transport, Logistik, Teknik, Naturvetenskap, Inköp, logistik
Antal tjänster: 
1

Depån i Luleå är en viktig länk i distributionskedjan för leverans av produkter till kunder och bensinstationer i norra Sverige. Anläggningen har en hög teknisk standard och cirka 200 000 m3 oljeprodukter passerar årligen depån.

Transporterna till depån sker i huvudsak med tankfartyg. Lastning av tankbilar sker dygnet runt via ett automatiserat utlastningssystem. Genomgående för arbetet på depån är ett mycket högt skydds-, säkerhets- och miljötänkande.

Depån är inne i en snabb utvecklingsprocess för att möta de behov som uppstår i samband med att produktmixen förändras mot användning av högre andel förnyelsebar energi.

Nu söker vi en ledande drifttekniker och ställföreträdande depåchef!
Du kommer efter en upplärningsperiod att få ta operativt och praktiskt ansvar för depåns skötsel, underhåll och tekniska drift. Du får utbildning för att bygga din kompetens för att klara det dagliga arbetet.

I dina ansvarsområden ingår att planera transporter av oljeprodukter till depån och lossning av dessa. Du kommer även att driva investeringsprojekt i samband med tekniska förändringar på depån.

 Vi ser också att du är delaktig med idéer som främjar utveckling och initiativ för att redan högt ställda mål avseende säkerhet och effektivitet ytterligare skärps, i St1:s strävan att alltid förbättra verksamheten. Du kommer att tillsammans med depåchefen ansvara för att depån drivs enligt St1:s säkerhets- och miljöpolicy samt att svenska lagar/förordningar och arbetsmiljöfrågor efterlevs.

Som drifttekniker kommer du också att tillhöra ett nätverk där all vår depåpersonal ingår och samverkar. Till din hjälp har du även centralt placerad expertis inom miljö, säkerhet och tekniska frågor.

Vem är du?
Du har teknisk utbildning (gärna inom mekanik) på gymnasienivå samt relevant teknisk erfarenhet från arbetslivet. Har du även erfarenhet av att ta ansvar för planering och projekt ser vi det som positivt.

Utöver god teknisk yrkeskompetens och ett genuint teknikintresse är det viktigt att du är van vid att jobba med IT-system, verksamheten bygger på att våra system fungerar, utvecklas och utgör informationsstöd.

Du blir en viktig kugge i arbetet att skapa en arbetsplats där personalen kan trivas och utvecklas. Kontakterna är många både inom St1 och med transportörer och entreprenörer. Här är det viktigt med god samarbetsförmåga, viss förhandlingsvana, ett proaktivt arbetssätt och att du trivs med att vara St1:s företrädare i depån.

Du har körkort (B) och talar och skriver både svenska och engelska.

Mer information
Tjänsten är på heltid och beredskap ingår, inställelsetid vid beredskap är en timme.
Vi samarbetar med Experis i den här rekryteringen. Kontakta gärna rekryteringskonsult Ingela Skoog vid frågor. 

Välkommen med din ansökan!