Affärsinriktad CFO till Ventilationsprojekt Sverige

Ventilationsprojekt arbetar bland annat med entreprenader, utredningar, konstruktioner, projektering, energieffektiviseringar, underhållsarbete inom ventilation, värmesystem och kylsystem, serviceavtal, OVK besiktningar, installation och service av kylanläggningar, automation (styr och regler, övervakning) till fastigheter. Ventilationsprojekt sysselsätter idag ca 140 st personer och har en omsättning på ca 315 miljoner kronor. Vår affärsidé är att: ”Vi gör att människor och hus i Sverige mår bra genom att skapa ett energieffektivt och bra inomhusklimat. Vi har kompetens och erfarenhet för att välja rätt teknikinnehåll i varje projekt, för miljön och för våra kunders behov.” Ventilationsprojekt – ”Bättre luft helt enkelt”

Placering: 
Östergötlands län, Norrköping
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring
Antal tjänster: 
1

Ekonomifunktionen är centraliserad för hela bolagsgruppen och servar verksamhetens olika bolag. Du rapporterar till VD och ingår i företagsledningen där du är delaktig i det övergripande ledningsarbetet. Du tar fullt ansvar för det egna ansvarsområdet och medverkar även aktivt till bolagets verksamhets- och lönsamhetsutveckling.

 

Arbetsbeskrivning
Ekonomichefen för Ventilationsprojekt Sverige ska självständigt leda och fördela arbetet samt utveckla ekonomiavdelningen

Exempel på områden är:

 • Ansvar för årsredovisningar bokslut och deklarationer, koncernredovisning
 • Budgetarbete, prognoser och uppföljning av bolagsgruppens olika verksamheter
 • Ekonomiska analyser och utredningar
 • Leda utvecklingsarbete och projekt i syfte att stärka bolagsgruppens lönsamhet
 • Utveckla och säkerställa rutiner för att säkra god kontroll och effektiv hantering.
 • Ansvara för kontakt med bank och försäkringsbolag samt arbetsgivarorganisation
 • Ansvara för bevakning av kollektivavtal och lönerörelse

Ekonomichefen ska dessutom:

 • Vara processägare för ekonomiprocesserna i bolagsgruppen och självständigt driva arbetet med att ständigt förbättra och utveckla processerna och effektiviteten i hela bolagsgruppen. 
 • Utveckla controllerfunktionen inom bolagsgruppen och säkerställa att VD, företagsledning och övriga ledningsfunktioner får rätt beslutsstöd och analyser av ekonomiskt utfall och trender. 
 • Ha verksamhetsfokus och bistå vd och övriga företagsledningen genom att självständigt driva projekt och frågor i syfte att stärka bolagets lönsamhet.

 

Vem är du?

 • Ekonomisk utbildningsnivå, civilekonom eller motsvarande.
 • Dokumenterad erfarenhet av analys, rapportering. Erfarenhet av att leda arbetet med att genomföra månads, delårs- och årsbokslut och att upprätta årsredovisningar.
 • Erfarenhet av koncernredovisning.
 • Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete genom att upprätta och säkra rutiner, arbetsflöden och utveckla verksamhet inom såväl ekonomifunktion som företag.
 • Erfarenhet av olika affärssystem, god datavana och kunskaper inom Officepaketet och framförallt Excel.
 • Erfarenhet av projektredovisning och successiv vinstavräkning.
 • Erfarenhet av förvärv av mindre bolag är meriterande.

Du har en god förmåga att fatta beslut, att samarbeta samt att strukturera och planera ditt eget arbete. Du kan också hantera hög arbetsbelastning och att arbeta under tidspress. Du tycker om att ha kul på jobbet!

 

Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar Ventilationsprojekt Sverige med Experis. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Hanna Lindeberg, Experis, på 011–194358 alt hanna.lindeberg@se.experis.com.

Du lämnar din ansökan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill, med bifogat CV.  Sista ansökningsdag är den 27 april 2018.

Välkommen med din ansökan!