Chef användarstöd och processledning till Stockholms läns landsting IT

Stockholms läns landsting ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering men bidrar även till kultur och folkbildning i länet. SLL IT är landstingets konsoliderade organisation för IT-drift och -förvaltning. Vid SLL IT ansvarar avdelningen användarstöd och processledning för gemensamma frågor som rör SLL IT:s leverans till övriga SLL. Hit hör användarstöd samt hantering av landstingets change- och incidentprocesser. Vid Service Desk, som är en stor del av avdelningen, hanteras årligen omkring 300 000 supportärenden från landstingets akutsjukvård och administrativa förvaltningar. Avdelningar har cirka 100 medarbetare och omsätter omkring 60 mnkr per år.

Placering: 
Stockholms län, Stockholm
Bransch: 
IT, data, Management
Antal tjänster: 
1

Vill du tillsammans med IT-direktören utveckla landstingets användarstöd och processledning på ett sätt som leder till fungerande verksamhetsstöd och ett stärkt arbete med att förebygga och hantera incidenter genom väl fungerande change, incident och release management?

Vi söker nu en ledare med erfarenhet av stora leveranser inom drift och förvaltning av IT-system och IT-infrastruktur. Du har sannolikt en bakgrund inom leveransdelen av en outsourcingverksamhet eller som intern driftleverantör i en större organisation. Avdelningen består av tre enheter som tillsammans ansvarar för landstingets centrala Service Desk, ledning av koncernövergripande support och ändringsprocesser, samt support och IT-drift till landstingets administration och politiska ledning genom den särskilda enheten LSF IT och teknik.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Du utgör en del av landstingets samlade ledning inom IT
  • Du ansvarar för budget, resultat, processefterlevnad och personalfrågor inom din avdelning
  • Du utvecklar support och ledningsprocesser inom SLL IT:s leverans med syfte att skapa kvalitet, nöjdhet och förtroende för leveransen i landstingets verksamheter

På SLL IT möts du av en komplex och spännande miljö med intressanta och kompetenta medarbetare. Tillsammans med IT-direktören och dina chefskollegor arbetar ni för att bygga en effektiv och verksamhetsorienterad stödorganisation inom landstinget. Landstingets verksamheter efterfrågar en snabb utveckling, mycket hög driftstabilitet och en precis mätning av leveransens omfattning och kvalitet, vilket ställer stora krav på leveransen.

Vi lägger stor vikt vid dina ledaregenskaper

Som person tror vi att du är beslutsam, har en god självuppfattning och är trygg i ditt ledarskap. Idag arbetar du självständigt, har stark egen driftkrav som leder till att du tar initiativ och fattar beslut. Du leder med fokus på nöjda verksamheter, med respekt för SLL:s strikta säkerhets- och tillgänglighetskrav. Du leder genom att kommunicera mål och dela med dig av information som möjliggör att andra växer och löser sin uppgift. Du hämtar din energi i arbetet från ledaruppgiften och resultaten i högre grad än från intresset för tekniken.

Kvalifikationer/egenskaper:

  • Operativ ledarerfarenhet med förmåga att organisera och fördela ansvar
  • Goda resultat som ledare i förändring, med fokus på kultur och processutveckling
  • Kunskap om en tjänsteorienterad leverans av IT

Akademisk examen och mycket god förmåga i att uttrycka sig i tal och skrift, på såväl svenska som engelska

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis IT. För mer information kontakta Rekryteringskonsult Pia Holmberg 0703-14 68 66, pia.holmberg@se.experis.com

Välkommen med din ansökan redan nu, dock senast 1 juni 2018. Sök tjänsten här

Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt. http://www.sll.se/