VA-chef till Gnesta kommun

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats.

Placering: 
Gnesta
Bransch: 
Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland ca 7 mil från Stockholm och växer mer än någonsin. Vi är snart 11 000 invånare och drygt 900 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet. Du är varmt välkommen att bli en av oss!

VA-enheten i Gnesta kommun är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen där även Teknisk kundtjänst, Gata/Park, Renhållning, Miljö och Planering ingår. Enhetens ansvarsområden omfattar 4 vattenverk, 4 reningsverk samt kommunens ledningsnät med tillhörande pumpstationer och reservoarer.

På VA-enheten står vi inför en spännande resa med nya stora projekt och förnyelseuppdrag. Tillsammans utvecklar, planerar, genomför och förvaltar vi områden och anläggningar runt om i vår kommun, och just nu genomför vi ett omfattande investeringsprogram på VA-området och omfattande uppgradering av anläggningar och ledningsnät.

Läs mer på www.gnesta.se

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder dig ett spännande och stimulerande arbete tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare.

Som VA-chef arbetar du operativt och fungera samtidigt som stödfunktion i det strategiska VA-arbetet. Tillsammans med dina kollegor och medarbetare ansvarar du för att säkerställa att kommunens vatten- och avloppsanläggningar drivs så optimalt som möjligt

Du kommer att delta i kommunens strategiska planering och svara för VA-avdelningens intressen, tex i övergripande planer såsom ÖP, Detaljplaner, Va-plan etc. Du har ansvar för att leda och fördela arbetet inom enheten med fullt chefsansvar för personal, arbetsmiljö och budget. I detta ingår även ansvar för planering, rutiner, drift- och underhåll inom din enhet. I ditt arbete ingår att se till att gällande lagstiftning följs vilket bland annat kräver en stor närvaro ute i verksamheten och en god omvärldsbevakning.

Du är en aktiv part i arbetet med att ta fram underlag till åtgärdsplanering det vill säga reinvesteringar och nyinvesteringar inom ansvarsområdet. Du genomför även vissa upphandlingar för din verksamhet. Du har kontakt och samarbetar med myndigheter, medborgare, konsulter samt entreprenörer. Du kan även komma att agerar kravställare mot entreprenörer.

Du kommer att vara underställd Tekniska chefen inom det tekniska verksamhetsområdet där det idag finns 30 medarbetar varav 10 arbetar på VA-enheten.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning inom VA eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig Du har erfarenhet av ledarskap inom teknisk driftverksamhet, med fördel inom VA-branschen eller processindustrin. Du har minst tio års erfarenhet av VA-branschen och har vana av att driva projekt och har en god kännedom om kommunens struktur och beslutsvägar. Det är starkt meriterande med kunskaper om ledningsnät. Du har god datorvana och behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav.

Verksamheten står inför spännande utmaningar och snabb utvecklingstakt. Du behöver därför vara bra på att hantera stressiga situationer och ha förmågan att delegera ansvar och uppgifter när det är tillämpligt. Du behöver ha koll på detaljerna och ha en förmåga att lyfta blicken och se saker i ett helhetsperspektiv.

Du är lösningsorienterad och har ett arbetssätt som präglas av god planering och struktur. Du är bekväm i att arbeta självständigt och kombinerar det med samarbetsförmåga och hög servicekänsla.

Du är kommunikativ och socialt kompetent och med förmåga att skapa arbetsglädje och teamkänsla som grundar sig i ett stort förtroende för dina medarbetare. För oss innebär det att du är lyhörd, tydlig, stöttande och coachande, kan entusiasmera och leda medarbetare. Det innebär också att du är tydlig och ser möjligheter istället för hinder.

För att arbeta hos oss ska du dela Gnesta kommuns gemensamma värdegrund där delaktighet, respekt och ansvar är ledorden.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper eftersom de är avgörande för hur du klarar rollen som VA-chef i Gnesta.

Kontaktpersoner

I denna rekrytering samarbetar Gnesta kommun med Experis. Vid frågor om tjänsten är ni välkomna att ringa rekryteringskonsult Marie Gutke 070-377 54 27 alt marie.gutke@se.experis.com.

Teknisk chef, Ghita Sjösteen 0158-275 638, ghita.sjosteen@gnesta.se

De fackliga företrädarna når du via kommunens växel, 0158-275 000