KAM med tekniskt intresse sökes till KraftPowercon!

KraftPowercon är ett globalt företag med produktionsanläggningar i Sverige, Kina och Indien. Vi erbjuder innovativa lösningar, produkter och tjänster inom industriell kraftförsörjning som gör dina kunders processer säkra, mer tillförlitliga, så effektiva som möjligt och som förbättrar tillgängligheten. Vårt bolag är i stark tillväxt och omsätter idag ca 570 MSEK och vi har ca 400 anställda globalt. Under senare år har flertalet främmande arter etablerat sig i våra vatten. En stor del av de invasiva arterna kommer till våra vatten via fartygs barlastvatten. Med FN:s barlastvattenkonvention skärps kraven på reningsteknik ombord på fartyg världen över. Med våra strömförsörjningssystem till elektrokloreringssystem kan våra marina OEM kunder och fartyg världen över möta framtidens krav med tillförsikt. Läs mer om oss på www.kraftpowercon.com

Placering: 
Västra Götalands län
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam
Antal tjänster: 
1

​​

Sista ansökningsdag
Snarast