Miljöplanerare till Huddinge kommun

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 resenärer. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde. Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Kvalitet och miljö, Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
2

När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar också nära beslutsfattarna, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. Samhällsbyggnadsavdelningen har sex sektioner: plansektionen, staben, gatusektionen, trafik- och landskapssektionen, mark- och exploateringssektionen samt näringslivssektionen. På plansektionen arbetar för närvarande 20 personer med att skapa förutsättningarna för kommunens ambitioner för samhällsbyggandet men vi ska bli fler.

Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare och nu behöver vi bli fler. Läs mer på www.huddinge.se/samhallsbyggare

Uppdraget
Som miljöplanerare arbetar du med att integrera miljö- och hållbarhetsfrågor i stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner, framförallt i planeringsfas men även vid genomförandet. I Huddinge drivs många planarbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet. Det är ett mångsidigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete som ständigt utvecklas. Det ställer krav på dig att ha en hög grad av självständighet i ditt arbete och insikt om din professionella roll i en politiskt styrd organisation.  I arbetet ingår att utreda miljöfrågor, bedöma behovet av miljökonsekvensbeskrivningar, upprätta konsekvensbeskrivningar, ta fram förfrågningsunderlag till konsulter, bedöma specialistutredningar såsom buller-, luft-, dagvattenutredningar m.m. I ditt arbete ingår också att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling som sker inom miljöområdet med bäring på den fysiska planeringen. Utifrån ovan beskrivna arbetsuppgifter kommer du att bidra med ditt kunnande och din specifika kompetens för att genomföra de projekt där sektionens deltagande efterfrågas.

Vi erbjuder dig varierande och spännande arbetsuppgifter på en arbetsplats i ständig utveckling och ett bra samarbetsklimat med många kontaktytor.

Profil
Vi söker dig med högskoleexamen inom miljöområdet eller samhällsbyggnad med inriktning miljö. Vi ser gärna att du har kunskap om och erfarenhet av fysisk planering, gärna från en kommun och erfarenhet av att leda eller medverka i projekt. Du har kunskap om gällande miljölagstiftning och dess tillämpning. Det är också en fördel om du har kunskaper i plan- och bygglagstiftningen. Att du är engagerad och självständig samt har god förmåga att kommunicera är egenskaper vi värdesätter då arbetet oftast bedrivs i projektform. Eftersom en stor del av arbetet innebär att utforma planhandlingar och underlag inför upphandlingar samt att kommunicera med projektens olika parter krävs det att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Vi ser även att du är strukturerad, har god problemlösningsförmåga och arbetar på ett målmedvetet sätt.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar Huddinge kommun med Experis Engineering. Du är välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Setterberg om du har frågor kring tjänsten på 08 764 25 83. 

Rekrytering sker löpande så vänta ej med att skicka in din ansökan.