Experis - Samarbetspartners inom digital anläggningsinformation

Experis söker efter underleverantörer inom digital anläggningsinformation för att säkra upp framtida leverans hos en av våra större kunder. Detta är således inget skarpt uppdrag utan ett sätt för oss att ingå nya spännande partnerskap. Vi söker efter kompetens inom projektledning och utredning där inslag av utbildning inom digital anläggningsinformation kan förekomma.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
1

Utredning

Utredning innebär t ex att fördjupa frågeställningar, fånga krav och identifiera lösningar. Arbetsverktyg är tex intervjuer, enkäter, workshops som sedan dokumenteras och presenteras. En utredare arbetar med att ta fram underlag inför beslut inom kompetensområdet digital anläggningsinformation.

  • Lägst Högskoleexamen inom byggnation, teknik, informatik eller annan utbildning/erfarenhet
  • Goda kunskaper i svenska och engelska språket, att uttrycka sig väl i tal och skrift.
  • Erfarenhet av anläggningsinformation i rollen som utredare och har kunskap och erfarenhet av ISO 9001, ISO 19650-1 och ISO 55000 och ytterligare minst fyra (4) relevanta standarder inom aktuella kompetensområden.

Projektledning

Som projektledare ansvarar konsulten för att planera, leda och följa upp arbetet i en projektgrupp med en bestämd budget, leveranstid och krav på innehåll i leveranserna. Konsulten har det samlade ansvaret att uppfylla kravet och att så tidigt som möjligt informera beställaren om eventuella hinder för att uppfylla kraven. Erfarenhet av projektstyrningsmetodik är meriterande, tex enligt XLPM.

Arbetsformen kan variera mellan mindre informella uppdrag som drivs i projektliknande former men med låg grad av formalia/dokumentation och projekt som styrs enligt XLPM. Gemensamt är att uppdragen som kan bli aktuella behandlar frågor inom kompetensområdet anläggningsinformation.

  • Lägst Högskoleexamen inom byggnation, teknik, informatik eller annan utbildning/erfarenhet
  • Goda kunskaper i svenska och engelska språket, att uttrycka sig väl i tal och skrift.
  • Erfarenhet inom kompetensområdet anläggningsinformation i rollen som projektledare och har kunskap av ISO 9001, ISO 19650-1 och ISO 55000.

Vad kan vi erbjuda dig?

Experis har en rikstäckande organisation och vi har vunnit många ramavtal inom IT på senare år där vi blivit en stark aktör.

I denna typ av avtal jobbar vi tätt med ett antal samarbetspartners som får alla förfrågningar och vi sätter alltid pris i samråd med våra partners. Vi är mao helt transparenta i all information och mycket måna om ett bra och långsiktigt samarbete med våra partners. Vår strategi är att ha ett mindre antal partners som vi arbetar tätt med.

Om ni är intresserade av att bli vår partner tar vi en vidare dialog om konsultbehovet.

Kontaktperson
Louise Ramstedt
Louise.Ramstedt@se.experis.com

Sophia Fredriksson
Sophia.Fredriksson@manpower.se