Sveriges Ingenjörer rekryterar chef demokrati

Ingenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha goda villkor, möjlighet att utvecklas och att de ska värderas så högt som de förtjänar. Sveriges Ingenjörer är en kunskapsdriven, samhällsengagerad och tillåtande arbetsplats. Våra stolta, nyfikna och professionella medarbetare är vår viktigaste resurs. Du uppmuntras att dela med dig av tankar och idéer, vi månar om din utveckling och tar vara på ditt engagemang.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Kontor, Administration, Management
Antal tjänster: 
1

Sveriges Ingenjörer har genomgått en organisationsöversyn och tillsätter nu flera nya tjänster på ledningsgruppsnivå. En av dem är tjänsten som chef Demokrati vilken ansvarar för stödet till den förtroendevalda organisationens centrala organ fullmäktige, förbundsstyrelse, förbundsordförande, valberedning och teknologråd. I nära samspel med den förtroendevalda organisationen, förbundsdirektören och chefen för Politikutveckling och analys arbetar du med utvecklingsfrågor och opinionsbildning. I den nya organisationen förstärks ett sammanhållet stöd till förtroendevalda och enligt plan bildas på lite sikt en avdelning med ca 3-5 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Demokrati ansvarar du för att stödja utvecklingen av förbundets demokrati på kort och lång sikt. Avdelningen samordnar beredning av ärenden till förbundsstyrelse och fullmäktige och ger stöd till förbundsordförande. Tjänsten innebär ansvar för att utveckla och samordna vår distriktsverksamhet. Du ingår i förbundsledningen och har ett dagligt nära samarbete med förbundsdirektören och den administrativa chefen. Ledningsgruppen ansvarar gemensamt för planering, styrning och ledning av förbundets samlade verksamhet.  

Vem är du?

Vi söker dig som har akademisk examen samt flerårig erfarenhet av strategiskt arbete inom medlemsorganisation eller idéburen sektor. Du har erfarenhet av att leda andra, antigen genom formellt chefskap eller genom att leda utan att vara chef. Du hanterar det svenska språket utmärkt och har stor vana av att producera professionella dokument och rapporter. Du är väl införstådd med hur en organisation styrd av förtroendevalda fungerar och verkar och du trivs i den typen av organisationsstruktur och kultur.

I den här rekryteringen är din personlighet av största vikt. Vi söker dig som har enastående förmåga att kommunicera och skapa goda relationer, du trivs med stora kontaktytor och med att vara det självklara valet för många att vända sig till.  Modet att sätta gränser och att våga vara tydlig är viktigt och du kombinerar detta med ödmjukhet och respekt för andra. Du balanserar din handlingskraft och ditt resultatorienterade sätt med tålamod och diplomati. Du blir en nyckelperson inom hela vår organisation och för att lyckas i rollen behöver du ha mycket god förmåga att planera, strukturera och prioritera.

Vad vi erbjuder dig

Som medarbetare på Sveriges Ingenjörer stöttar du en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper, ingenjörerna. Då Sveriges Ingenjörer är central avtalspart inom många stora avtalsområden hamnar du på ett förbund som är i centrum av händelserna och utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden.

På vår arbetsplats är det högt i tak och du uppmuntras att både ta ansvar och initiativ, inte minst vad gäller din egen utveckling. Organisationen präglas av engagemang, nyfikenhet och stoltheten över våra medlemmar och kollegor.

Sveriges Ingenjörer som arbetsgivare erbjuder villkor som följer Teknikavtalet och de lokala avtal som har upprättats på arbetsplatsen. Tjänstepension enligt ITP-planen ingår.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och på heltid med placering i Stockholm.

Fackliga företrädare är Anders Brandt Akademikerföreningen samt Lotta Ljungqvist Unionenklubben, båda nås på 08-613 80 00.

Kontakt ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. För frågor som rör tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Experis Malin Magnusson 076-780 68 64 eller Therese Rocafort Svensson 070-578 72 77.

Vi intervjuar löpande så ansökan gärna så snart du kan, dock senast 22 mars 2018.

 

Välkommen med din ansökan!