Sollentuna kommun söker Gruppchef Trafik

Samhällsbyggnadsavdelningen förvaltar och utvecklar attraktiva livsmiljöer i Sollentuna, en dynamisk plats mitt i regionen där klassiska villaområden, centrum, ett växande näringsliv och bostadsområden från rekordåren möter naturreservat och sjöar. Avdelningen består av drygt hundra kollegor som jobbar med samhällsplanering, miljö- och klimatarbete, bygglov och tillsyn, byggprojekt på allmän plats samt drift och förvaltning av såväl grönska som gator i kommunen.

Placering: 
Sollentuna
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Vi är i en spännande uppbyggnadsfas av vår Drift- och trafikenhet, vi söker en gruppchef trafik som kan skapa förutsättningarna för ett helhetstänk kring trafikplanering och trafiksituationen i Sollentuna kommun, både på kort och på lång sikt.

Arbetsuppgifter

Som gruppchef Trafik leder du ett 10- tal medarbetare såsom, trafikstrateg, trafikplanerare, trafikingenjörer och trafikhandläggare. Det ligger i ditt uppdrag att ha huvudansvaret för det övergripande strategiska arbetet inom trafik och infrastruktur vidare ner till trafikplanering och trafikanordningsplaner vid byggskeden och framtagande av de lokala trafikföreskrifterna.

Du leder, prioriterar och ser till helheten av ansvarsområdet. Det blir du som säkerställer och tillsätter resurser för trafikplanering inom bland annat:

  • granskningar av detaljplaner och stadsbyggnadsprojekt
  • granskning av systemhandlingar och projekteringar, bygglovsremisser
  • överlämningar och besiktningar från projektgenomföranden

Det faller på din lott att organisera det strategiska arbetet med handlingsplaner kring de trafikslag som finns inom kommunens trafikpolicy. Liksom att säkerställa och planera genomförandet av framtagna trafikplaner. I arbetsuppgifterna ingår också att skriva fram beslutsunderlag till den politiska nämnden samt att vid behov delta på nämndens sammanträden.

Vi behöver ditt bidrag för att utveckla samhällsbyggnadsprocessen i Sollentuna kommun, bland annat genom att säkerställa att trafikplaneringen kommer med i tidiga planeringsskeden. Du kommer att ha att nära samarbete mellan de övriga enheterna inom samhällsbyggnadsavdelningen och arbetar tvärfunktionellt inom organisationen inom ditt ansvarsområde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom trafik- eller samhällsplanering eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Vi ser att du har flerårig erfarenhet av trafikplanering inom kommun och har även erfarenhet av arbete med detaljplaner och översiktsplanering. Du har även erfarenhet av att ta fram styrande dokument för trafik och trafikanalyser/utredningar liksom god svenska i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av granskning av systemhandlingar och projekteringar samt har tidigare ledarerfarenhet.

Eftersom tjänsten innebär samarbete med många olika grupperingar behöver du ha god samarbetsförmåga, vara serviceinriktad och tydlig i din kommunikation. Du tänker strategiskt och kreativt, har ett gott och utvecklande ledarskap samt är strukturerad och ekonomiskt medveten.

Då enheten är i uppbyggnadsfas är det viktigt att du motiveras av att bygga upp och skapa rutiner och handlingsplaner samt trivs i förändring.

Vi erbjuder

För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.

Kontakt och ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Sollentuna med Experis Engineering. För mer information vänligen kontakta ansvarige rekryteringskonsulter Anna Setterberg på på 08-764 2583, anna.setterberg@se.experis.com eller Tomas Löfgren, 08 764 25 85, tomas.lofgren@se.experis.com.

Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, sista ansökningsdag är dock 16 mars 2020.

Varmt välkommen att söka rollen Gruppchef Trafik!