Teknikförvaltare till fastighetsbolag på Södermalm

Nu söker Experis en erfaren teknikförvaltare till vår kund, en av Sveriges största fastighetsförvaltare! I din roll har du övergripande långsiktigt tekniskt ansvar för fastigheten, vilket inkluderar såväl tekniska system som tak, fasader med mera. Teknikförvaltaren har mycket god kunskap kring fastigheternas tekniska status och rapporterar operativt till fastighetsförvaltaren för respektive förvaltningsobjekt. Linjerapportering sker till förvaltningsområdeschefen.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Om uppdraget

I rollen som teknikförvaltare ingår ansvar för att bevara, utveckla och förädla förvaltningsobjekt ur ett tekniskt perspektiv samt att genomföra behovsanalyser för fastighetsägarinvesteringar. Teknikförvaltaren sköter långsiktig planering av fastighetsägarinvesteringar och samordnar det planerade underhållsbehovet för förvaltningsobjektet. Rollen kräver en bred teknisk kompetens och kunskap med helhetsperspektiv för tekniska system och livscykelkostnader.

Startdatum: Omgående

Längd: Långsiktigt konsultuppdrag

Plats: Södermalm, Stockholm

Arbetstid: 100 %


Ansvarsområden

 • Övergripande ansvar för att bevara, utveckla och förädla förvaltningsobjekt ur ett byggnadstekniskt perspektiv
 • Ansvar som projektägare för kravställning, uppföljning och mottagande av byggprojekt avseende fastighetsägarinvesteringar och planerat underhåll
 • Ansvar för att underhållsplaner tas fram för tilldelade förvaltningsobjekt
 • Ansvar för att ta fram förslag till prioriterad underhållsplan för tilldelade förvaltningsobjekt
 • Ansvar för att ta fram underlag till investeringsplan för fastighetsägarinitierade investeringar på tilldelade förvaltningsobjekt
 • Ansvar för delegerade arbetsuppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd
 • Ansvar för myndighetsbesiktningar och åtgärdande av anmärkningar med stöd av specialister inom teknik

Arbetsuppgifter som teknikförvaltare

 • Beredning av ärenden och beslut för projekt
 • Att agera som projektägare för ovan angivna investeringsprojekt som lämnats som uppdrag till projektavdelningen
 • Att fatta beslut om prioriteringar inom ramen för de underhållsplaner som godkänts av fastighetsförvaltaren och annars efter avstämning/godkännande av fastighetsförvaltaren
 • Att agera utifrån gällande beslutsordning, attesträtt samt överenskomna delegationer

Andra exempel på arbetsuppgifter:

 • Genomföra behovsanalyser för fastighetsägarinvesteringar
 • Upprättande, uppdatering och uppföljning av flerårig underhållsplan
 • Inventering av underhåll för tekniska installationer
 • Framtagande av underlag för investeringsplanering
 • Leda styrgrupp vid genomförande av byggprojekt där man är projektägare
 • Uppföljning av beställda byggprojekt
 • Mottagande och granskning av handlingar från projekt med stöd av specialist
 • Säkerställa att rätt information finns i förvaltningssystemen rörande förvaltningsobjektets tekniska installationer
 • Planera för åtgärder utifrån energiplan för tilldelade förvaltningsobjekt
 • Incidentrapportering och skadeanmälan
 • Delta i det strategiska processarbetet och arbetet med ständiga förbättringar
 • Säkerställa att åtgärder utförs från revisioner och besiktningar på fastighetssystem
 • Vid behov utföra rondering

Vidare medverkar till utveckling inom arbetsområdet och medverka i interna utvecklingsprojekt, vid anmodan även utföra andra arbetsuppgifter.

Vem är du?


Kompetens och erfarenhet

 • Universitets- eller högskoleutbildning inom teknik eller motsvarande utbildning
 • Flerårig erfarenhet från liknande befattningar inom fastighetsbranschen eller annan teknikbransch
 • Bred teknisk kompetens och kunskap med helhetsperspektiv för tekniska system
 • Viss kunskap om LOU och AFF

För att lyckas i detta uppdrag ser vi att det är viktigt att du har eget driv, är serviceinriktad, strukturerad och noggrann. Du har lätt för att kommunicera och gärna vana av att göra det på arbetet med icke ekonomer. Du är prestigelös och kan hjälpa till där det behövs, har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv stämning.

Vad kan vi erbjuda?

Experis är ett värderingsstyrt bolag med konsulternas karriärmål i fokus med ett långsiktighet engagemang i våra konsulter för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. Hos oss får du en trygg anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension, försäkringar enligt kollektivavtal och ett årligt karriärsamtal med din personliga konsultchef. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård är exempel på annat som vi erbjuder alla våra anställda.

Experis värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.


Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan. Har du frågor om uppdraget, eller om anställning hos Experis, maila kandidatspecialist Emma Sköldberg, emma.skoldberg@se.experis.com.