Sakkunnig bygg till Familjebostäder

Familjebostäder är ett kommunalägt bostadsbolag med uppgift att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Stockholms stad. Sedan 1936 bygger vi nya bostäder och medverkar till uppförandet av nya stadsdelar och idag har 40 000 stockholmare sitt hem hos oss. För oss är både dagens och framtidens kunder lika viktiga. Vi sköter om och vårdar vårt befintliga bostadsbestånd men vi bygger också nytt i hög takt med ett uppdrag om att produktionsstarta 1000 nya lägenheter per år. I vår produktion har vi höga miljö- och energikrav. För att nå våra mål om nöjda hyresgäster, effektiv förvaltning och hög nybyggnationstakt vet vi att det är viktigt att vi som arbetar i bolaget trivs och får möjlighet att utvecklas i vår yrkesroll.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Till vår enhet för expertstöd söker vi en sakkunnig inom bygg

Expertstödsenheten är en enhet om 16 personer, med kunskap inom olika kompetensområden. Enhetens uppdrag är att som fackområdessakkunniga stödja den övriga organisationen. Enheten har sakkunnig kompetens inom bygg, el, VVS, energi, hiss, mark, digital data- och informationssamordning samt eftermarknad.

Du kommer att medverka som sakkunnig bygg i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden. Det vill säga i tidiga skeden, under projektering och produktion men även i förvaltning. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att i tidigt skede bidra till att rätt sak tas fram och att saker görs rätt i produktframställan, genom att bland annat utföra granskning av handlingar och kontinuerliga kontroller av utförandet. I det arbetet ingår att utifrån fackområdet bevaka att produktionen uppfyller gällande branschregler, myndighetskrav och avtalade kontraktskrav. En annan viktig arbetsuppgift är att vara med och utveckla Familjebostäders byggnadsstandard samt även mallar och rutiner avseende avdelningens produktionsprocess. Du kommer även att stödja bolagets upphandlingsenhet vid ramavtalsupphandlingar som träffar fackområde bygg.

Du är intresserad av och håller dig uppdaterad och påläst om teknikutveckling och forskning inom byggsektorn och för kunskapen vidare in i organisationen.

Profil

För att lyckas i rollen tror vi att du har en bred kompetensbas inom bygg- och/eller fastighetsbranschen. Vi ser att du med stor sannolikhet har en fördjupad kunskap och erfarenhet inom byggteknik, gärna med en koppling till en akademisk utbildning.

Din personliga kompetensprofil kan vila på en bakgrund där du har en för uppgiften lämplig erfarenhet och kunskap från förvaltning, entreprenad och/eller konsultverksamhet med inriktning på byggprojekt, till exempel i rollen som beställarstöd, byggledare, förvaltningsingenjör eller byggprojektledare. Vi ser även att du troligtvis har en teoretisk och praktisk erfarenhet av frågor kring entreprenadjuridik. För arbetsuppgiften är det viktigt att du har en god kännedom om lagar, förordningar, bestämmelser och standarder inom arbetsområdet.

Dina personliga egenskaper har stor betydelse för enhetens och bolagets framgång, där du som person är helhetsorienterad och serviceinriktad samt är en självgående lagspelare som trivs i en roll som innebär att hjälpa och stödja kollegor. Du har en god förmåga att göra dig förstådd och att kommunicera med andra på olika vis, utifrån ett samtida sätt att arbeta.

Vi erbjuder

Hos Familjebostäder blir vår värdegrund en viktig del i ditt dagliga arbete. Där betonar vi engagemang, kundfokus, affärsnytta och nytänkande. Vi har starkt kundfokus varför du måste trivas med att möta människor på deras villkor och vara serviceinriktad.

Inom enheten arbetar vi parvis inom det egna fackområdet men även tillsammans över fackområdesgränserna utifrån ett helhetsperspektiv, vilket ger oss alla en stor möjlighet till att lära oss av varandra.

Vi erbjuder även andra goda möjligheter till kompetensutveckling samt generösa förmåner.

Vi sitter i bolagets huvudkontor i Hammarby sjöstad med goda kommunikationer om hörnet och med en möjlighet att använda företagets bilar vid vår tjänsteutövning.

Ansökan

Familjebostäder samarbetar med Experis Engineering. Intresseanmälningar tas emot löpande. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Håkan Kempel på 073-021 18 33 eller hakan.kempel@se.experis.com

Välkommen in med din ansökan!