Danderyds kommun söker Lokalstrateg

Danderyd är beläget cirka en mil norr om Stockholm. Kommunen har goda kommunikationer så som tunnelbana, buss och Roslagsbanan. I Danderyds kommun finns många företag, ett stort sjukhus samt bra kommunal och kommersiell service. Tekniska kontoret sitter i Mörby centrum och består av ca 40 medarbetare som tillsammans ansvarar för att tillhandahålla och underhålla en välfungerande infrastruktur och förvalta kommunens fastigheter, park och naturområden.

Placering: 
Danderyd
Bransch: 
Bygg, Anläggning, Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1

Danderyds kommun söker en lokalstrateg för kommunens övergripande långsiktiga lokalförsörjning.

Som lokalstrateg kommer du att stå för det kommunövergripande perspektivet i lokalförsörjningsfrågor. Du kommer att arbeta nära beslutsfattarna i kommunen för att påverka och utveckla Danderyds kommuns verksamheter mor ett effektivt lokalutnyttjande.

Lokalstrategen kommer att vara placerad på Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen, men verka kommunövergripande i lokalförsörjningsfrågor. 

Du rapporterar till en styrgrupp bestående av kommundirektör, förvaltningschefer, fastighetschef, VD Djursholms AB samt nyckelpersoner i kommunens verksamhet. Du kommer att leda arbetet i en lokalförsörjningsgrupp. Där ingår representanter från kommunens förvaltningar. Lokalförsörjningsgruppen stödjer lokalstrategen i arbetet.

Arbetsuppgifter

Konkret arbetsuppgifter för Lokalstrategen kan vara att: 

  • Ta fram och uppdatera lokalresursplan på kort och lång sikt i samverkan med verksamheterna.
  • Analys av lokalbehov och lokalkapacitet
  • Omvärldsbevakning
  • Bearbetning och analys av prognoser
  • Medverka i processer gällande kommunövergripande frågor inom lokalområdet, exempelvis övergripande strategiska frågor, fastighetsstrategiska frågor och olika typer av funktionsprogram
  • Att medverka i förstudier och programarbete för detaljplaner och enskilda projekt
  • Arbetet sker i nära samarbete med kommunens förvaltningar

Lokalstrategen kommer att ta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen för strategiska ärenden.

Rollen som lokalstrateg är relativt nyinrättad. Arbetet kommer inledningsvis innebära att skapa strukturer och hitta rutiner för det lokalstrategiska arbetet utifrån ett förslag till lokalförsörjningsprocess som arbetats fram för Danderyds kommun.

Vem är du? 

Du ska ha minst 5 års erfarenhet från liknande lokalförsörjningsarbete inom offentlig verksamhet samt minst 3 års högskoleutbildning med inriktning mot fastighetsekonomi eller samhällsbyggnad.

Det är en fördel om du tidigare arbetat inom en politiskt styrd verksamhet och även har erfarenheter kring projektledning och planering av olika typer verksamhetslokaler i en kommun.

Arbetet innebär många kontaktytor och därför söker vi dig som tycker om att samarbeta bra med andra människor och ha god kommunikativ förmåga. Som person är du självgående och har förmåga att tänka strategiskt med en helhetssyn för att tillgodose hela kommunens långsiktiga behov.

Kontakt och ansökan

I denna rekrytering samarbetar Danderyds kommun med Experis Engineering. Har du frågor kring tjänsten eller din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Setterberg. Vi arbetar med löpande urval så vänta ej med att skicka in din ansökan.