Mark & Exploateringschef till Sigtuna Kommun

Vill du göra skillnad och bidra till samhällsutvecklingen i Sigtuna kommun? Då är detta tjänsten för dig!

Placering: 
Sigtuna
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Välkommen till oss!
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 47 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 20 000 kring Arlanda flygplats. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet. Sigtuna kommuns vision 2030 lyder "Sigtuna kommun är den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i. Här är invånarna trygga och känner stolthet för kommunen. "

På stadsbyggnadskontoret finns 10 enheter med ca: 140 medarbetare som har till uppgift att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Stadsbyggnadskontoret är en arbetsplats med god sammanhållning och trivsel.

Vill du göra skillnad och bidra till samhällsutvecklingen i Sigtuna kommun? Då är detta tjänsten för dig!

Arbetsuppgifter

Tillsammans med dina 6 duktiga och engagerade medarbetare företräder du kommunen som markägare och leder förhandlingar, köper och säljer fastigheter samt arbetar med markupplåtelser. Mark- och exploateringsenheten har kontakt med de exploatörer, näringsliv och övriga som har kommersiella intressen på kommunens mark. I detaljplanearbetet är ni kommunens experter på avtalsfrågor kopplade till marken och andra genomförandefrågor.

Vi arbetar enligt en modell för stadsbyggnadsprojekt som inbegriper detaljplanering och plangenomförande. Vi arbetar i projektform och samlar vår kompetens i de olika projekten. Som mark- och exploateringschef är din roll dels att vara projektägare för ett flertal stadsbyggnadsprojekt och dels att som en del av kontorets ledningsgrupp medverka i utvecklingen av stadsbyggnadsverksamheten.

Som Mark- och exploateringschef ligger det i din uppgift att ha hand om kommunens övergripande exploateringsekonomi och tillsammans med dina medarbetare upprätta kalkyler och projektbudgetar. I dina uppgifter ingår att utveckla enhetens arbetsprocesser och administrativa rutiner.

En av våra framgångsfaktorer är att vi har ett nära och bra samarbete mellan stadsbyggnadskontorets enheter och med andra förvaltningar inom kommunen.

Kvalifikationer

Vi söker dig med civilingenjörsutbildning eller annan högskoleutbildning inom stadsbyggnadsområdet. Du har både bred och gedigen kompetens inom verksamhetsområdet och du bör ha arbetat som chef eller ha annan erfarenhet som ledare.

För att lyckas i rollen bör du ha en god kommunikativ förmåga och förmåga att skapa goda relationer med samarbetspartners och medarbetare. Vi värdesätter att du agerar teamorienterat med ett systematiskt arbetssätt, du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Hos oss har du möjlighet att utvecklas som ledare tillsammans med din grupp!

Övrigt

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid! Läs gärna mer om våra förmåner:

https://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-kommun/lediga-jobb/Formaner-for-dig-som-anstalld-i-Sigtuna-kommun/

Kontakt

I denna rekrytering arbetar Sigtuna Kommun med Experis Engineering. För frågor angående tjänsten kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Håkan Kempel 073-0211833 eller Lars Buvall 076-1420287

Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan snarast, dock senast 15e September

Välkommen in med din ansökan!

Fackliga företrädare

Eija Österberg
Sveriges Ingenjörer
08-591 261 96
eija.osterberg@sigtuna.se

Åsa Nordin
Vision
08-591 265 80
vision@sigtuna.se