Chef internrevision

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik?

Placering: 
Härnösand
Bransch: 
HR, juridik
Antal tjänster: 
1

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning - oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

Arbetsuppgifter

Internrevisionens huvudsakliga uppgift är att bidra till att myndigheten når sina mål, genom att medverka till att förbättra effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i myndighetens process för intern styrning och kontroll.
Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten består internrevisionen av en internrevisionschef som arbetar på uppdrag av myndighetens generaldirektör. Internrevisionen ansvarar för att genomföra och utveckla internrevisionsarbetet som innebär att upprätta riskanalyser och revisionsplaner samt genomföra granskningar. Internrevisionen lämnar rekommendationer som ska minska risker och uppnå högre effektivitet i myndighetens processer.
Internrevisionen ska arbeta oberoende och objektivt samt konsultativt och framåtriktat.
Arbetet ger en unik inblick i myndighetens alla verksamheter och innebär många kontakter i organisationen vilket ger goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Vi ser gärna placering vid vårt huvudkontor i Härnösand men beroende på sökandes kvalifikationer kan annan placering vara aktuell.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
* Akademisk examen inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller annan lämplig inriktning
* Minst fem års erfarenhet och kunskap om intern och/eller extern revision från statlig verksamhet alternativt annan yrkeserfarenhet som vi bedömer likvärdig
* God kunskap om intern styrning och kontroll samt IIA:s revisionsstandards
* Mycket god förmåga att utrycka dig i skrift på svenska samt god förmåga att tillgodogöra dig komplex information på engelska.

Personliga Egenskaper

För att lyckas i denna roll behöver du också ha en hög integritet, förmåga att kommunicera med människor på alla nivåer i organisationen utan att göra avkall på objektivitet och oberoende. Att vara systematisk, analytisk och noggrann samt ha förmågan att se helheten är också värdefulla egenskaper i denna roll.

Det är meriterande om du dessutom har arbetat som ensam revisor i en komplex organisation och/eller arbetat inom utbildningssektorn.

Anställningens omfattning

Tjänsten är en tillsvidareanställning i myndigheten med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Tjänsten är heltid med tillträde efter överenskommelse.

Ansökan