Locum söker nu en HR- och kommunikationsdirektör

Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. I samverkan med våra kunder utvecklar, bygger och förvaltar vi vårdfastigheter för att erbjuda invånarna i Region Stockholm attraktiva och hållbara vårdmiljöer. Med kompetens, erfarenhet och engagemang leder vi utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna i Sverige genom innovationer och samverkan med andra aktörer.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Bygg, Anläggning, Management
Antal tjänster: 
1

På uppdrag av Region Stockholm genomför vi just nu en av de största satsningarna någonsin på sjukhusfastigheterna inom länet. Ny-, om- och tillbyggnader på bland annat Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus ska färdigställas under de närmaste åren, till nytta och glädje för nuvarande och framtida generationer stockholmare.

Locum söker nu en HR- och kommunikationsdirektör

Vill du vara med och utveckla vår HR - och kommunikationsfunktion?

Locum har startat en utvecklingsresa för att möta och hantera det allt mer ökade trycket på förändring som kommer med bland annat digitalisering och innovationer. Som förvaltare av avancerade och komplexa fastigheter måste vi ligga i framkant och vi kommer bland annat att inrätta ett innovationslabb för att möjliggöra detta.

Företagskulturen spelar en allt mer viktig roll i en snabb förändringstakt. En tydlig kultur med självstyrande team och större grad av självledarskap är några av de viktigaste komponenterna för att fortsätta utveckla Locums framtida kultur.

HR och kommunikation har en viktig roll i affärsverksamheten genom att levandegöra kultur och utveckla arbetssätt som skapar förutsättningar för varje medarbetare att bidra till kundnytta och verksamhetsnytta.

Vi söker en HR- och kommunikationsdirektör som har mod att våga utmana våra uppfattningar om till synes självklara saker. Vi vill ha en HR-direktör som också kan skapa en HR- och kommunikationsfunktion som proaktivt stöttar våra affärer på en strategisk nivå och som vill göra vårt arbetsgivarvarumärke starkare mot våra målgrupper.

HR- och kommunikationsdirektören leder avdelningen HR, kommunikation och service med totalt ca 18 personer med 4 st medarbetare inom HR, 9 st inom kommunikation och 5 st inom service.

Profil

Vi tror att du är en person som vill och har erfarenhet av att göra förändringsresor samt hur man bygger och utvecklar kultur inom bolag. Du har erfarenhet av att jobba som HR-chef sedan flera år. Har du även erfarenhet av kommunikationsarbete samt hur man bygger ett starkt varumärke inifrån och ut så är det meriterande.

Vi tror att du som person är en möjliggörare som har lätt för att få ut ditt budskap. Du vågar tänka nytt samtidigt som du tydligt konkretiserar, organiserar och genomför dessa idéer tillsammans med organisationen. Du har även ett naturligt sätt att koppla dessa idéer och strategier till ett affärstänk.

Om Locum

Vi som jobbar på Locum delar bilden att bli Sveriges ledande fastighetsbolag i syfte att erbjuda Region Stockholm de bästa vårdmiljöerna. Vi är människor med stark vilja och hög kompetens som leder utvecklingen av de bästa vårdmiljöerna genom innovationer och samverkan med andra aktörer. Vårt sätt att förverkliga dit vi vill bygger på våra gemensamma ledord och ett systematiskt arbetssätt som utgör grunden i hur vi jobbar och i vår kultur. Vi delar prestigelöst med oss till varandra, strävar efter att göra rätt från början och att ha glädje och entusiasm med oss på vägen. Om du delar våra värderingar och känner dig hemma i en miljö där lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft präglar kulturen kommer du att trivas hos oss.

Vi tycker att det vi gör är viktigt på riktigt. Vi efterfrågar kollegor som delar våra värderingar och som vill bidra till det viktiga samhällsuppdraget vi har. Vi är nyfikna, modiga och lyhörda och utvecklar - internt och genom nätverk och goda samarbeten - kompetens och teknik så att vi ligger i framkant med att ta vara på de möjligheter som digitalisering och ny teknik erbjuder för att projektera, bygga och förvalta våra fastigheter.

Vi erbjuder dig ett utmanande och spännande arbete i en verksamhet som ständigt utvecklas, med kompetenta och inspirerande kollegor, kontinuerlig kompetensutveckling och goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

Vi sitter i moderna, attraktiva och tillgängliga lokaler centralt på Södermalm. Locum har ca 300 anställda med bred och stark kompetens inom fastighetsförvaltning, byggprojektledning och teknik. Vi är stolta över att ha lyckats uppnå jämn könsfördelning och en bra åldersspridning.

Gå gärna in på våra karriärsidor på locum.se för att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss.

Kontaktuppgifter

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Executive. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Anna Arborelius, anna.arborelius@se.experis.com, telefon 072-5375011 eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld, rutgyl@se.experis.com, telefon 070-377 53 52. Vi vill ha din ansökan senast 2019-02-20.

Välkommen med din ansökan!