Kommundirektör till Ystads Kommun

Som Kommundirektör är du kommunens högsta tjänsteman och ska på den politiska ledningens uppdrag leda kommunens tjänstemannaorganisation mot de mål och i den riktning som politiskt har beslutats

Placering: 
Ystad
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.
Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö.

www.ystad.se

Du företräder Ystads Kommun genom att ha det övergripande ansvaret för verksamheterna och utveckla och leda kommunen till en välfungerande helhet som stödjer den politiska ledningens mål och visioner.

I rollen är du ytterst ansvarig för kommunens förvaltningar och fungerar därtill som koncernchef, i kommunkoncernen ingår även kommunens bolag.

Ett viktigt fokusområde för Kommundirektören kommer att vara att utveckla den interna styrningen. Det innebär att arbeta med de interna processerna och mål- och resultatstyrningen för att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Ystads Kommun.

Du kommer även att fortsätta utvecklingen av det kommunövergripande och gemensamma samarbetet med dina förvaltnings- och bolagschefer.

Det är viktigt att ha en god förmåga till dialog och ha hög tillgänglighet både inom och utom den kommunala organisationen. Genom samarbete med aktörer inom kommunen, andra kommuner och myndigheter arbetar du för att utveckla Ystads Kommun.

Vem är du?

Som Kommundirektör verkställer du planer med engagemang och beslutsamhet och uppnår resultat med hög kvalitet. Du har en god förmåga att ena och leda, är lyhörd men samtidigt tydlig.

Som person är du trygg och stabil med förmåga att arbeta strategiskt, långsiktigt och övergripande. Du är visionär och utvecklar din verksamhet inom givna ekonomiska ramar.

Du har en god social förmåga och kan med lätthet interagera och kommunicera med olika människor, såväl inom som utanför organisationen.

För att lyckas i rollen har du väldokumenterad chefserfarenhet, däribland personalansvar över andra chefer. Du har en relevant akademisk examen och gedigen erfarenhet av arbete i kommun och god förståelse för arbetet i politiskt styrd organisation. Du har mycket goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska.

Låter det intressant?

I denna rekrytering samarbetar Ystads Kommun med Experis.

För mer information är du välkommen att kontakta Magnus Hallberg, chefsrekryteringskonsult, på tel: 040 - 660 63 14 alternativt epost: magnus.hallberg@se.experis.com.

Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att ses!