Chef till stadsmätningsavdelningen

Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Kontorsledningen Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap, Management
Antal tjänster: 
1

Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret, som arbetar på uppdrag av, har ca 390 anställda.

Stadsmätningsavdelningen är en av förvaltningens fyra avdelningar som idag har ca 60 medarbetare. Vi ansvarar för bland annat geodatarelaterade uppdrag på förvaltningen, vilket innefattar produktion, ajourhållning och distribution av stadens grundläggande geodata. Inom avdelningen finns också den kommunala lantmäterimyndigheten. För att uppnå stadens vision om Stockholm som en smart och uppkopplad stad samt en effektiv stadsbyggnadsprocess är tillgången till högkvalitativa geodata en förutsättning. Geodata ska vara lättillgängliga på ett standardiserat sätt som möter kundernas behov för fysisk planering, modellering, scenarioanalys och visualisering. För att nå visionen behöver stadens verksamheter utveckla sina arbetsprocesser och modernisera sina system. I detta arbete har stadsmätningsavdelningen en viktig roll.

Arbetsbeskrivning

Som avdelningschef för stadsmätningen leder du avdelningens arbete framåt utifrån Stockholm stads vision och övergripande mål. Du planerar, strukturerar och prioriterar arbetet för avdelningens medarbetare genom fyra direktrapporterande enhetschefer inom; IT, Geodata och kommunala lantmäterimyndigheten. Du har budget- och personalansvar samt det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet, samarbete och kommunikation. Du rapporterar till stadsbyggnadsdirektören och ingår i stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp.

  • Initiera, leda och driva utvecklingsarbete på avdelningen till gagn för hela stadsbyggnadskontoret
  • Tillsammans med kontorsledningen utveckla stadsmätningsavdelningens och stadsbyggnadskontorets verksamhet.
  • Säkerställa ett gott samarbete mellan stadens förvaltningar, politiker, medborgare och andra myndigheter.
  • Driva och utveckla geodatafrågor inom Stockholms stad och externa forum kring frågor som till exempel; digitalisering, smart stad, öppna data, geodatastrategi och effektivt stadsbyggande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en examen inom samhällsbyggnad, exempelvis civilingenjör inom lantmäteri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet inom verksamhetsområdet där särskilt geodata är meriterande. Du har gedigen erfarenhet av personal- och budgetansvar. Vi ser att du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och av att leda både chefer och medarbetare i en större organisation. Du är beslutsmässig samtidigt som du trivs med att samarbeta och ta ett övergripande ansvar för att utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare och enhetscheferna i ledningsgruppen. I arbetet ingår många kontakter internt och externt, vilket gör att du behöver vara kommunikativ, lösningsorienterad och självgående samt ha en god analytisk förmåga. Du ska ha erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi utgår från att du har ett stort intresse för stadsbyggnadsfrågor och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Vi lägger stor vikt vid följande kompetenser:

Du som söker ska ha goda ledaregenskaper och förmåga att coacha dina medarbetare mot verksamhetens uppsatta mål. Du ska tycka om att arbeta med människor och se dem växa. Du är van att göra prioriteringar, fatta beslut, bygga förtroendefulla relationer och skapa ett positivt arbetsklimat gentemot kollegor och medarbetare. Ditt intresse för att arbeta i samverkan med vårt samverkansavtal är av stor vikt. Självklart har du också en stark känsla för service och kundens behov och är uppmärksam, lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande. Utöver detta är du nytänkande, håller dig ajour med omvärlden, och kommer med nya idéer och angreppssätt. Du har dessutom förmågan att självständigt driva dina processer vidare. Du förstår vikten av att förmedla resultat och tänker i strategiska och visionära termer, som du sedan omsätter till handling och lönsamhet. Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift och kommunicerar komplexa sammanhang på ett öppet och lättbegripligt sätt med såväl kunder som kollegor och politiker.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Executive. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Anna Arborelius, anna.arborelius@se.experis.com, telefon 072-5375011 eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld, rutgyl@se.experis.com, telefon 070-377 53 52. Ansök genom att klicka på länken "Ansök här" nedan. Sök inte via Experis hemsida. Vi vill ha din ansökan senast 2019-01-13.

Ansök här

Facklig företrädare

  • Björn de Maré, SACO 08-508 282 81
  • Gunnar Swahn, Vision 08-508 282 02
  • Karin Wrannvik, Ledarna 076-129 07 50

Varmt välkommen med din ansökan!