Länsråd

Länsstyrelsen Östergötland ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs, samordnar länets intressen och för fram invånarnas behov för en bra utveckling.

Placering: 
Linköping
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt, och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vår vision är ett livskraftigt Östergötland där en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna är målet. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet. Våra 300 medarbetare är engagerade experter och generalister inom 47 olika politikområden.

Landshövdingen och länsrådet utgör länsledning och ansvar gentemot regeringen för att myndigheten samlat löser sina uppgifter enligt regleringsbrev, länsstyrelseinstruktion och förordningar

Dina arbetsuppgifter

Du är som länsråd, ställföreträdare till landshövdingen och leder, samordnar och följer upp det dagliga arbetet. Du medverkar i olika regionala och nationella nätverk och har personal- och utvecklingsansvar för Länsstyrelsens enhetschefer. Detta kräver förståelse för det dagliga arbetet och ett engagerat ledarskap men också goda relationer med myndigheter, kommuner, företag och organisationer, såväl i länet som gentemot den nationella nivån.

Länsstyrelsen Östergötland genomför under våren 2019 ett utvecklingsarbete som innebär att en ny organisation ska beslutas i vår och träda i kraft den 1 oktober 2019. Det nya länsrådet ska med den organisationen som plattform direkt efter sitt tillträde påbörja arbetet med verksamhetsplaneringen för 2020 och analysera de strategiska långsiktiga uppgifterna. Länsstyrelsen Östergötland behöver ett länsråd som kan leda Länsstyrelsens arbete med en bas i ett tillitsbaserat ledarskap där ledningens prioriteringar ger förutsättningar som innebär att medarbetarnas kompetenser lyfts fram och uppmuntras.

Arbetsuppgifter:

  • i nära samverkan med landshövdingen utgöra länsledning
  • analysera och dra slutsatser av regleringsbrev och andra instruktioner till myndigheten
  • huvudansvarig för genomförande av verksamhets- och budgetarbete (i nära samverkan med landshövdingen)
  • är enhetschefernas närmaste chef
  • besluta i ärenden som följs upp från enheterna
  • följa upp verksamheten,
  • arbeta företrädesvis internt inom organisationen men även regionala och nationella uppdrag förekommer,
  • arbeta för att organisationen kan möta framtidens krav på en effektiv, modern och flexibel myndighet.

Kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning inom relevant område och erfarenhet från ledande befattning i offentlig förvaltning och ett brett samhällsintresse. Vi ser gärna att du även har någon form av formell utbildning i ledarskap.

Du har erfarenhet av arbete med organisations-, styr- och förändringsprocesser och av att leda chefer i en komplex organisation. Du har en god förmåga att samverka inom och utom myndigheten, i uppdraget är det viktigt att ha en god förmåga till dialog och hög tillgänglighet både inom och utom myndigheten. Du har en utmärkt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska såväl som på engelska.

Dina personliga egenskaper är mycket viktiga. Vi söker en ledare som är trygg, empatisk och en skicklig organisatör med god förmåga att engagera och entusiasmera sina medarbetare. Som ledare ska du kunna vara tydlig med en förmåga att kommunicera och skapa förtroendefulla relationer. Vi värdesätter god förmåga att leda en komplex verksamhet och att samarbeta med såväl medarbetare som företrädare för andra myndigheter.

Kontaktperson

I denna rekrytering samarbetar Länsstyrelsen Östergötland med Experis Executive. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta chefsrekryteringskonsult Marie Gutke via marie.gutke@se.experis.com alternativt 070-377 54 27.

Välkommen med din ansökan!