Planarkitekt till Huddinge kommun

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 resenärer. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde. Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Bygg, Anläggning, Teknik, Naturvetenskap, Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1

När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar också nära beslutsfattarna, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. Samhällsbyggnadsavdelningen har sex sektioner: plansektionen, strategiska sektionen, gatuprojektsektionen, trafik- och landskapssektionen, mark- och exploateringssektionen samt näringslivssektionen. På plansektionen arbetar för närvarande 28 personer med att skapa förutsättningarna för kommunens ambitioner för samhällsbyggandet genom att ta fram program och detaljplaner. Plansektionen har organiserat sig i team och söker nu en till planarkitekt.

Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare och nu behöver vi bli fler. Läs mer på www.huddinge.se/samhallsbyggare

Uppdraget
Du kommer att arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden och medverka i eller leda stadsbyggnadsanalyser, planbeskedsutredningar och detaljplaneprojekt. I Huddinge drivs många planarbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet. Det är ett mångsidigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete som ständigt utvecklas. Det ställer krav på dig att ha en hög grad av självständighet i ditt arbete och insikt om din professionella roll i en politiskt styrd organisation. Arbetet innebär många kontakter med byggherrar, byggföretag och arkitekter liksom med kommunens politiker och invånare. Som planarkitekt ansvarar du för planprogram och detaljplaner. I rollen som planarkitekt kan du också komma att delta i arbetet med kommunens översiktplanering, fördjupade översiktsplaner och utvecklingsplaner, utredningar i tidiga skeden samt vara sektionens representant i olika interna projekt. I ditt arbete ingår att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling som sker inom plan- och byggområdet. Utifrån ovan beskrivna arbetsuppgifter kommer du att bidra med ditt kunnande och din specifika kompetens för att genomföra de projekt där sektionens deltagande efterfrågas.

Vi erbjuder dig varierande och spännande arbetsuppgifter på en arbetsplats i ständig utveckling och ett bra samarbetsklimat med många kontaktytor.

Profil
Vi söker dig som har en utbildning med inriktning mot fysisk planering, arkitektur, samhällsplanering eller liknande.  Du har erfarenhet av arbetet som planarkitekt, gärna inom en kommun. Det är meriterande om du är en van användare av AutoCAD och gärna även Fokus detaljplan och andra layoutprogram.

Du är väl insatt i gällande lagstiftning och dess tillämpning. Att du är engagerad och självständig samt har god förmåga att kommunicera är egenskaper vi värdesätter då arbetet oftast bedrivs i projektform och berör fastighetsägare, hyresgäster m.fl. Eftersom en stor del av arbetet innebär att utforma planhandlingar och underlag inför upphandlingar samt att kommunicera med projektens olika parter krävs det att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Vi ser även att du är strukturerad, har god problemlösningsförmåga och arbetar på ett målmedvetet sätt.
 

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Huddinge kommun med Experis Engineering. Du är välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Setterberg om du har frågor kring tjänsten. Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2018.

Övrigt
Annonsen avser 1 tjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.