Planarkitekt till Gnesta kommun

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats.

Placering: 
Gnesta
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme från Stockholm och växer mer än någonsin. Vi är mer än 11 000 invånare och 800 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet. Du är varmt välkommen att bli en av oss!


Beskrivning

Vi söker en driven planarkitekt som vill vara med och utveckla Gnesta centrum med nya bostäder, lokaler för framtidens handel och service samt omdaning av det offentliga rummet. Planarkitektens roll är att leda detaljplanearbetet och utformning av det offentliga rummet i de centrala delarna av Gnesta tätort. Arbetet utgår från de mål och visioner som uttrycks i utvecklingsplanen för Gnesta centrum och kommunens översiktsplan.

Utöver arbetet med Gnesta centrum kommer du även vara aktiv i Planeringsenhetens övriga uppdrag, till exempel arbete med en fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort samt en detaljplan för en helt ny stadsdel omfattande 600 bostäder, Vackerby trädgårdsstad.

Arbetsuppgifter

Du ska driva och samordna arbetet med att ta fram detaljplaner tillsammans med privata aktörer, kommunens bolag och övriga verksamheter. Du ansvarar för och deltar i utredningar inom till exempel handel, parkering och kulturmiljö. Du handlägger detaljplaner, oftast med stöd av plankonsult i hela eller delar av planarbetet. För närvarande pågår ett större detaljplaneprojekt med cirka 150 lägenheter i centrala Gnesta. Under hösten 2019 påbörjas planarbetet för Centrumkvarteret som innebär en total omvandling av den mest centrala platsen i Gnesta med ett hundratal nya bostäder, handel, service och omdaning av Stora torget och Storgatan. Du kommer ha ett nära samarbete med kommunens tekniska verksamhet som ansvarar för planering och ombyggnad av gator, parker och VA.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning motsvarande minst kandidatnivå inom fysisk planering, samhällsplanering eller likvärdigt. Vi vill att du har minst tre års erfarenhet av att handlägga detaljplaner. Som person är du ansvarsfull och positiv, har ett välorganiserat och effektivt arbetssätt och är mån om att hålla uppsatt tidplan. Din sociala kompetens värdesätts då du kommer att ha ett brett nätverk såväl internt som externt. Du är driven, lösningsorienterad och kreativ. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och erfarenhet att hålla i möten med allmänheten, privata aktörer och politiker.

Kontaktperson

I denna rekrytering samarbetar Gnesta kommun med Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marie Gutke 070-377 54 27 alternativt marie.gutke@se.experis.com.

Välkommen med din ansökan!