VD till Karlstads Parkerings AB

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet. Karlstads Parkeringsbolag är ett av de mindre bolagen i stadshuskoncernen Karlstads kommun. Parkeringsbolaget har nyligen fått huvudansvar för samtliga parkeringsfrågor i Karlstads kommun.

Placering: 
Karlstad
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Nu söker vi en VD för uppdraget att bygga upp och utveckla verksamheten.

Arbetsbeskrivning
Bolaget har fått ett utökat uppdrag som innebär utvecklingsansvar för all parkering. Här ingår att utveckla parkeringslösningar utifrån en affärsmässig grund. Bolaget ska i nära samarbete med berörda verksamheter tillgodose goda parkeringsmöjligheter och trafikflöden i Karlstad samt ansvara för ett optimalt nyttjande av parkeringsytor. Bolaget ansvarar också för att hålla samman arbetet med att ta fram relevanta styrdokument för parkeringsverksamheten i Karlstad.

Som VD kommer du ansvara för att bygga upp verksamheten samt att leda, driva och utveckla bolaget i linje med styrelsens och kommunfullmäktiges inriktning. Det innebär ekonomiskt ansvar samt personalansvar för organisationen. Inledningsvis ligger fokus på att rekrytera personal och bygga upp verksamheten.

Du ansvarar för strategiska inriktningar och utveckling samt skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt i Karlstad. VD ska verka för goda parkeringslösningar i kommunen vilket innebär en nära samverkan med övriga verksamheter. Som VD har du ett koncernansvar, vilket innebär att arbeta gemensamt för hela koncernens utveckling. Du ingår i koncernens ledningsgrupp för bolagens VD:ar och förvaltningsdirektörer och har därmed ett nära samarbete med kommundirektör och VD i kommunkoncernens moderbolag Karlstads Stadshus AB.


Kvalifikationer
Du har akademisk examen och god kunskap och intresse för samhällsutveckling. Vi söker dig som har flerårig chefs- och ledarerfarenhet samt gärna arbetat inom både offentlig och privat verksamhet. Du har också en förmåga att hantera samspelet mellan politik, tjänstemän och profession i kombination med affärsmässig samhällsnytta. Erfarenhet inom området samhällsplanering och trafikplanering är meriterande. Du ska kunna kommunicera väl i både tal och skrift samt kunna anpassa kommunikationen efter olika målgrupper.

Som ledare är du motiverande och engagerande samt har god strategisk förmåga genom att arbeta med tydliga målsättningar för hållbar utveckling. Du har förmåga att tolka, förstå och agera utifrån förändringar och sammanhang i omvärlden. Du är utvecklingsinriktad med förmåga att identifiera framtidsfrågor och ligga steget före

Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet. Som VD är du bra på att hålla ordning och reda samtidigt som du ska drivas av utvecklingsfrågor. Rollen som VD ställer också krav på öppenhet och du ska ha lätt för att knyta nya kontakter.

Mer information lämnas av
Kommundirektör Ulf Nyqvist, 070-566 10 54
VD i Stadshus AB Lars Sätterberg, 070-542 93 28
Rekryteringskonsult Katarina Glennert Experis, 073-077 49 56

Intresseanmälan

Du lämnar din intresseanmälan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill, med bifogat CV. Sista ansökningsdag är den 26 september 2018.