Chef för Strategiska lokalenheten till Sollentuna kommun

Sollentuna är en växande kommun med siktet inställt på att bli Sveriges mest attraktiva kommun. Vi är Årets kvalitetskommun 2019, vilket vi är väldigt stolta över. SKR har motiverat utmärkelsen med att vi har en god finansiell styrka och hög kvalitet vilket gör att vi som kommun lättare möter utmaningar.

Placering: 
Sollentuna
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Strategiska lokalenheten utövar kommunens fastighetsägaransvar och enheten ansvarar för kommunens lokal och fastighetsförsörjning. Det innebär ett övergripande ansvar att identifiera, planera och styra det långsiktiga strategiska behovet av fastigheter och lokaler för Sollentuna kommun. Enheten är organiserad under kommunledningskontorets ekonomiavdelning och består av sex medarbetare med olika tjänster såsom ekonom, lokalsamordnare och lokalstrateg.

Arbetsuppgifter

Som chef för Strategiska lokalenheten har du i uppdrag att skapa samordning på en strategisk nivå mellan verksamheterna och bolagen inom kommunen. Enheten arbetar med lokalförsörjning och fastighetsutveckling utifrån ett affärsmässigt och kostnadseffektivt perspektiv för att uppnå kommungemensamma synergier och en effektiv fastighetsportfölj. Enheten ska fånga upp och förstå verksamheternas behov av lokaler och säkerställa att kommunens fastighetsportfölj optimeras utifrån verksamheternas behov på såväl kort som lång sikt. För att lyckas med detta krävs ett förtroendefullt och nära samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen och kommunkoncernens fastighetsbolag för lokaler och bostäder.

Som chef har du det övergripande ansvaret att tillsammans med enheten ta fram en årlig lokalresursplan. Enheten genomför bl. a utredningar och analyser, koordinerar samt hanterar och följer upp fastighetsfrågor utifrån ett ägarperspektiv. Vidare beställer, driver och följer enheten upp investeringar. Enheten deltar även aktivt med att planera och styra prioriteringen av underhållsinsatser samt styr och följer upp investerings- och driftsekonomi ur ett fastighetsägarperspektiv. Här får du möjligheten att forma verksamheten på ett tydligt sätt och driva enhetens frågor på en central nivå nära kommunledningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, ingenjör el fastighet eller annan utbildning som vi anser vara likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta som chef och ledare liksom är van att leda och motivera duktiga specialister. Du behöver också gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen med och god förståelse för och erfarenhet av kommunal verksamhet.

I rollen som chef för Strategiska lokalenheten läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom tjänsten innebär samarbete med många olika grupperingar behöver du ha god samarbetsförmåga, arbeta strukturerat och vara tydlig i din kommunikation. Du tänker strategiskt, har ett gott och utvecklande ledarskap samt är ekonomiskt medveten. Du förmår att samspela med personer på olika nivåer.

Vi erbjuder

För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Kontakt och ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Sollentuna med Experis Executive. För mer information vänligen kontakta ansvarige rekryteringskonsulter Anna Arborelius på tel. 072 537 50 11, anna.arborelius@se.experis.com, eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld på tel. 0703 77 53 52, rutgyl@se.experis.com. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, sista ansökningsdag är 13 april 2020.

Varmt välkommen med din ansökan!

Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!