Senior projektledare exploatering till Huddinge kommun

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för 600 000 resenärer. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde.

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap, Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge. När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar också nära beslutsfattarna, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare och nu behöver vi bli fler.

Läs mer på www.huddinge.se/samhallsbyggare

Arbetsuppgifter

Mark- och exploateringssektionen arbetar med samhällsbyggnads- och exploateringsfrågor i samband med framtagandet och genomförandet av detaljplaner för en ny markanvändning. Många och stora projekt pågår och planeras för att möta en ökad takt i bostadsbyggandet, fler arbetsplatser och förbättrad infrastruktur i enlighet med kommunens mål. Till mark- och exploateringssektionen söker vi nu därför projektledare för stora utvecklingsprojekt. Både Flemingsberg och Kungens kurva är regionala stadskärnor där planering pågår för en stark utveckling.

Fokus för denna roll är att du kommer att få den unika möjligheten att från början vara med och utveckla en ny stadsdel i Segeltorp, i anslutning till Segeltorps centrum och industriområde. Det ska byggas både bostäder och kommunal service som kommer med detta såsom skolor mm.

Exempel på andra projekt som innebär utmaningar för Huddinge är utvecklingen av en ny variationsrik stadskärna med ett nytt handels- och kulturcentrum intill Flemingsbergs station, planeringen av en ny stadsdel med ca 4 000 bostäder i Kungens kurva, samt utvecklingen i Loviseberg med 6 000 bostäder på idag oexploaterad mark längs Spårväg Syd.

Uppdraget innebär att ansvara för och driva stora och komplexa utvecklings-projekt för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur under samhällsbyggnadsprocessens samtliga skeden. Vi söker därför dig med starkt driv framåt, förmåga att se helheten och med engagemang för samhällsbyggnadsfrågor.

På mark- och exploateringssektionen är vi idag 17 medarbetare varav flertalet projektledare/exploateringsingenjörer. En mer renodlad projektledarroll innebär en ny tjänst på sektionen. I sektionens arbetsuppgifter ingår utöver projektledarrollen exempelvis att arbeta med markanvisningar, förhandlingar, avtalsfrågor och fastighetsägarfrågor. Vi arbetar i projektform tillsammans med andra kompetenser.

Vi har ett nära samarbete både inom sektionen och med andra sektioner. Vi har en god stämning och bra arbetsklimat. Vi erbjuder ett utvecklande och omväxlande arbete med stort eget ansvar.

Vem är du?

Du är en driven, engagerad och målinriktad person med både vilja och vana av att leda dig själv och andra mot uppsatta mål. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga, som är flexibel, nyfiken och tycker om att lära dig nya saker. Du har goda ledaregenskaper och är duktig på att prioritera arbetsuppgifter och motivera andra. Du arbetar efter en tydlig struktur, och har förmågan att väga olika intressen mot varandra och ser till helheten i ditt arbete. Du har ett tydligt sätt att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.

Du har förmodligen civilingenjörs- eller annan examen från en teknisk högskola med inriktning mot samhällsbyggande, väg- och vatten eller lantmäteri, samt flera års erfarenhet av projektledning eller annan samordnande roll inom bygg- och fastighetsbranschen. Erfarenhet från samhällsbyggnadsprocessen är ett krav, från offentlig eller privat sektor.

Meriterande är erfarenhet från bostads- och/eller infrastrukturprojekt såsom exploatering av nya stadsdelar, budget- och projektekonomiuppföljning samt upprättande av beslutsunderlag i samhällsbyggnadsprojekt. Kunskap om avtalsskrivning inom exploaterings-/markanvisningsavtal och markupplåtelseavtal samt fastighetsjuridik är också betydande meriter.

Kontaktperson

I denna rekrytering samarbetar Huddinge kommun med Experis Engineering. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Joakim Pergefors Eriksson på 08-764 25 34 eller Joakim.Pergefors.Eriksson@se.experis.com.

Välkommen med din ansökan!