Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen söker Förbundschef

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett tekniskt kommunalförbund och vi arbetar inom områdena Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Vatten och Avlopp samt Återvinning. Förbundet är ett samarbete mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner och startade 2003. Idag är vi ca 200 anställda, och huvudkontoret hittar du i Pershyttan, Nora. Välkommen till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen! www.sbbergslagen.se

Placering: 
Örebro län, Nora, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Arbetsuppgifter
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen vill fortsätta att utvecklas genom att vara en hållbar och attraktiv gemensam organisation och arbetsgivare för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet är en politiskt styrd organisation där förbundschefens uppgift är att leda och samordna organisationen utifrån direktionens beslut.

Som förbundschef är du ledande tjänsteman och har i uppgift att omsätta medlemskommunernas strategier och visioner till konkreta mål och handlingsplaner. Det innebär bland annat att initiera och driva förändringsarbete såväl på organisationsnivå som på grupp- och individnivå i syfte att uppnå ständiga förbättringar i verksamheten.

Förbundet har en processtyrd organisation och förbundschefen är ansvarig för alla övergripande processer, såsom den strategiska verksamhetsplaneringen, den ekonomiska planeringen samt omvärldsbevakningen.

Särskilda fokusområden är en ekonomi i balans och att arbeta för att finna långsiktiga och hållbara lösningar avseende drift och underhåll, energieffektivisering, miljö och säkerhet inom samhällsbyggnad.

I uppdraget ingår även att ansvara för att organisationen har en effektiv och ändamålsenlig organisation samt löpande analysera och följa upp verksamhet, ekonomi, personal i förhållande till budget och verksamhetsplaner.

Avgörande i rollen är att vidareutveckla goda dialoger med medlemskommunerna och bygga förtroendefulla relationer såväl internt som externt.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som förbundschef hos oss har du mångårig erfarenhet som ledare och ett genuint samhällbyggnadsintresse. Du har också både erfarenhet av och mycket goda kunskaper om offentligt sektor och politisk styrd verksamhet.

Du har en akademisk utbildningsbakgrund inom samhällsbyggnad/teknik eller annan relevant utbildning.

Som förbundschef förväntas du ha en öppen ledarstil med god samarbetsförmåga samt förmåga att inspirera och motivera andra. Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap, samtidigt som du är ödmjuk, rättvis och lyhörd för andras åsikter.

Som person har du en god kommunikativ förmåga och du är målmedveten och engagerande med ett tydligt driv framåt.

Det är meriterande med erfarenhet från teknisk förvaltning eller samhällsplanering.

Arbetet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv och drivas i samstämmighet med vår värdegrund FÖRE - förtroende, öppenhet, respekt och engagemang.
Övrigt
I denna rekrytering samarbetar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med Experis. Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Anna Arborelius på 072 537 50 11 eller Ann-Sofie Pihl på 076 112 16 76. Du lämnar din intresseanmälan till denna tjänst genom att klicka på länken här intill med bifogat CV senast 15 april.