Project manager

Kubikenborg Aluminium AB är Sveriges enda tillverkare av primäraluminium där slutprodukten består av göt som levereras till både press- och valsverk i hela Europa. Årsproduktionen uppgår till ca 135.000 ton. Företaget har idag ca 400 anställda och omsätter ca 2 miljarder. Kubal tillhör familjen Rusal, en av världens största aluminiumproducenter. Kubal är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Placering: 
Sundsvall
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap, Industri, produktion, Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1

Arbetsbeskrivning

Utveckling av träningsverktyg och säkerställande av utbildning för personal för implementering av system och affärsprocesser. Inledande kurs för arbetsledare, chefer och interna revisorer. Genomförande av revisioner, bearbetningsresultat, förenkling och genomförande av korrigerande åtgärder. Uppgradera affärsprocesser som är tillämpliga på anläggningen och utveckla nya affärsprocesser i linje med ASI-standarderna. Förbättring av miljöledningssystem och arbetsskyddssystem vid anläggningen där de ännu inte har genomförts: ISO 14001, OHSAS 18001. Genomförande av internationella tillvägagångssätt för att utföra sina uppgifter och bedriva verksamhet på ett miljöansvarigt sätt. Organisation av miljökonsekvensbedömningen (LCI). Implementering av ASI-standarden för försörjningskedjan. Organisation av processer relaterade till hanteringen av effekterna på biologisk mångfald. Förberedelse av internt regelverk för att säkerställa att kraven i standarden följs. Säkerställa aktiviteter som syftar till framgångsrik certifiering och periodiska revisioner.

Din profil

Universitetsexamen i teknik (ekologi- eller kemibakgrund är att föredra). Praktisk erfarenhet av implementering av miljöledningssystem och arbetshanteringshanteringssystem i enlighet med internationella standarder, erfarenhet av projektarbete och teamhantering är obligatorisk med föredragen erfarenhet inom produktionen inom miljöskydd och / eller E & HS-förvaltning. Bra coaching / träningsförmåga och ett tydligt  ledarskap. God kommunikationsförmåga. Uppnåendet av identifierade mål genom förhandlingar och kompromisser. Team-arbetsorienterad och i stånd att göra autonoma och ansvarsfulla beslut. Du har goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt samt goda kunskaper i MS Office.