Fastighetsspecialist

Till en av våra kunder söker vi en fastighetsspecialist för ett långt konsultuppdrag. Start är tänkt omgående, eller så snart som möjligt för att sedan löpa på tillsvidare, dock längst t.o.m. 2024-06-02. Vår kund sitter i trevliga lokaler på Södermalm.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

*Support via e-post och telefon
*Ärendehantering av inkomna beställningar i web-lord
*Utredningar/felsökningar
*Registrering och dokumentering i Elkoda
*Installationsledning i servicearbeten men även i sidoentreprenader för fastighetsnät
*Återrapportering och granskning av entreprenörsorder
*Fakturering
*Registervård Elkoda
*Tillträdeshantering till TDK-rum
*Delta i servicemöten med de ramavtalade entreprenörerna

Kompetenskrav
Goda kunskaper med minst två års erfarenhet av registrering och dokumentering av
fastighetsnät i Elkoda.
Erfarenhet av att ha jobbat med tjänstgörande nät i minst två år, både med koppar och
fiberinstallationer.
Erfarenhet av att granska ritningar
Erfarenhet av att jobba med CAD-ritningar
Erfarenhet av registrering i Elkoda av brand, allmäntele (passagesystem)
Erfarenhet av besiktning av fastighetsnät