Översiktlig planerare till Sigtuna kommun

Välkommen till oss! Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 47 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 20 000 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet. På stadsbyggnadskontoret finns sex avdelningar med c:a 140 medarbetare som har till uppgift att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi projekterar och bygger gator, planerar nya bostads- och verksamhetsområden och hanterar bygglov. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning och mycket mer. Stadsbyggnadskontoret är en arbetsplats med god sammanhållning och trivsel.

Placering: 
Stockholms län, Uppsala län, Sigtuna, Stockholm, Uppsala, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Norrtälje, Österåker, Vallentuna, Täby, Sollentuna
Bransch: 
Experis Young, Bygg, Anläggning, Teknik, Naturvetenskap, Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill arbeta i ett brett perspektiv med översiktlig fysisk planering utifrån stadsbyggnadskontorets uppdrag om en hållbar kommun. Du blir kommunens samordnare och projektledare för arbete med översiktlig fysisk planering, program och utredningar, och ansvarar bl.a. för framtagande av kommunens översiktsplan. Du ska självständigt genomföra utredningsuppdrag vilket innebär att lägga upp arbetet, analysera och formulera förslag samt presentera dessa skriftligt och muntligt. Tillsammans med kommunledningskontoret är du delaktig i mellankommunala frågor, regionplanering och samverkan med statliga aktörer.

Arbetet bygger på nära kontakt och förankring med många olika aktörer, både internt och externt, där du bidrar med en helhetssyn och specifik kompetens i form av planläggning och lagstiftning. Arbetet bedrivs i nära dialog med politiker samt övriga förvaltningar och bolag inom kommunen. I dina arbetsuppgifter ingår även att föra medborgardialoger och att hålla i informationsmöten.

 

Vem är du?

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom fysisk planering, till exempel samhällsbyggnad med inriktning mot stadsplanering, samhällsplanerare, planeringsarkitekt eller motsvarande.

Vi ser helst att du har flerårig erfarenhet av arbete med översiktlig fysisk planering och ser gärna att du har erfarenhet av regional planering, infrastrukturplanering eller riksintressefrågor. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, länsstyrelse eller region är meriterande liksom erfarenhet av projektledning eller samordning.

Du planerar ditt arbete på ett realistiskt sätt och integrerar kort- och långsiktiga mål med helhetsbilden. Som person har du lätt för att samarbeta och hjälpa andra när det behövs. Som översiktlig planerare kommer du ha många interna och externa kontaktytor i arbetet och det är därför viktigt att du kommunicerar på ett tydligt och enkelt sätt. Vi ser även att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och situationer.

 

Kontaktuppgifter

I denna rekrytering samarbetar Sigtuna kommun med Experis Engineering. För mer information är du välkommen att ringa ansvarig rekryteringskonsult Joakim Pergefors Eriksson på 072- 503 21 64 eller maila Joakim.Pergefors.Eriksson@se.experis.com.

 

Välkommen med din ansökan!