Rektor till Gröna Dalenskolan, Håbo Kommun

.

Placering: 
Håbo
Bransch: 
Management, Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1

Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 21 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till påverkan och beslut. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet. Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheterna inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, kommunens elevhälsoenhet samt gymnasie- och vuxenutbildning. Utbildningsverksamheten i Håbo kommun står inför många spännande utmaningar som syftar till att skapa en modern skola i toppklass. Som rektor för Gröna Dalenskolan kommer du att vara både delaktig och drivande i arbetet att främja en sammanhållen, likvärdig utbildning från förskoleklass till dess att eleven lämnar skolan.

Om Gröna Dalenskolan

Gröna Dalenskolan ligger centralt i Bålsta i Håbo kommun. Ett stenkast från skolan ligger fotbollsplaner, friidrottsanläggning, sim- och ishall. I Gröna Dalenskolan går elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har också fritidsverksamhet. I skolan ligger också kommunens grundsärskola.

Gröna Dalenskolan är en skola där elever med olika bakgrund möts, en skola med ett välkomnande klimat. Det är en skola där varje elev får växa och jobba mot sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt. Skolans fokusområden är:

  • Formativ bedömning
  • Trygghet
  • Internationalisering
  • Tillgängliga lärmiljöer

Gröna Dalen är en F-9 skola med ca 500 elever med tillhörande grundsärskola och Galaxen, en särskild undervisningsgrupp som är kommungemensam.

Arbetsbeskrivning

Som rektor företräder, leder, utvecklar och följer du upp skolans arbete. Att utifrån övergripande mål, grundskolans styrdokument och riktlinjer utveckla tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetare. Skolan präglas av en samarbetskultur på alla nivåer, och vi söker dig som trivs med att tillsammans med biträdande rektorer arbeta i ett team, som gärna samarbetar med andra. Din roll innebär att vara en nytänkande och inspirerande pedagogisk ledare som stödjer och stimulerar medarbetare att utveckla en modern skola. Du medverkar i Håbo kommuns utvecklingsarbete av Håbo kommuns skolor och är chef för lärare och övriga medarbetare, totalt 102 medarbetare varav tre biträdande rektorer. Tillsammans med din ledningsgrupp för du en långsiktig personalplanering med fokus på att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. En central del är därmed att aktivt arbeta för att skapa en hållbar organisation med god arbetsmiljö och hållbara uppdrag. Det ska vara attraktivt att vara medarbetare i din verksamhet och i Håbo kommun. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i dennes ledningsgrupp tillsammans med fem andra rektorer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en nytänkande och inspirerande pedagogisk ledare som har en mycket god förmåga att stödja och stimulera dina medarbetare till fortsatt arbete att utveckla dina verksamheter. Du är en trygg ledare, som ser möjligheter och är målmedveten. Du bidrar med positiv energi och är en god kommunikatör. För att lyckas i rollen tror vi att du har en pedagogisk akademisk examen, samt flerårig erfarenhet av ledning som rektor. Utöver grundutbildning är ledarutbildningar meriterande, gärna statliga rektorsutbildningen.

Du tar initiativ till att utveckla effektiva och genomförbara lösningar med målet att skapa goda lärmiljöer och utveckling för våra elever. Du har en god förmåga och uthållighet när det gäller att planera en komplex verksamhet, utifrån ett helhetsperspektiv och en hållbar ekonomi. Du kan tolka styrdokument som skollag, läroplan, riktlinjer och avtal. Du har också förmågan att omsätta skolans styrdokument i kommunens styr- och ledningssystem, för att driva det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla verksamheten. Vi söker en rektor som skapar en samarbetskultur på alla nivåer varför det är viktigt att du har en hög social kompetens som ger avtryck i verksamheten och präglar samarbetet. Du är en stabil ledare och kan arbeta med komplexa frågor på ett klokt sätt. Du har förmåga att lägga ner extra energi när det behövs och motiveras av utmaningar. Du är driven och engagerad och tycker om att arbeta strategiskt och målmedvetet genom dina medarbetare.

Ansökan och kontakt

I den här rekryteringen samarbetar Håbo kommun med Experis. För oss är det viktigt att alla kompetenser på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Du söker tjänsten via ansökningslänken. Då urvalsprocessen sker löpande är det viktigt att du skickar din ansökan så snart som möjligt dock senast den 31:a januari 2019. För mer information är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsult hos Experis: Katarina Thomasson på 08-736 11 26 alt. katarina.thomasson@se.experis.com.

Fackliga företrädare är:

Lärarförbundet: Somir Patrik Sinha Ray, somirpatrik.sinharay@edu.habo.se

LR: Joakim Läbom, joakim.labom@edu.habo.se

Kommunal: Elisabeth Hörnqvist, elisabeth.hornqvist@enkoping.se

Vision: Niklas Arnö, niklas.arno@habo.se