Projektledare Samhällsbyggnad till Håbo kommun

Håbo kommun, med Bålsta som centralort, är en vatten- och naturnära kommun under stor tillväxt. Håbo har ett attraktivt läge i Mälardalsregionen med Stockholm runt knuten och med mycket goda kommunikationer. Kommunen är mitt i en expansiv utvecklingsfas där både företag och enskilda visar stort intresse av att etablera och bosätta sig i kommunen. Behovet att bygga ut infrastrukturen ökar i motsvarande takt och samtidigt behöver många befintliga miljöer utvecklas. Det betyder att vi är mitt uppe i ett spännande skede med många utmanande projekt. Vi behöver därför utöka vår organisation med flera kompetenta och engagerade medarbetare som kan hjälpa oss med att svara upp mot utbyggnadstakten och kunna driva utvecklingen framåt. Håbo kommun söker dig som vill jobba som projektledare inom exploatering eller bygg- och anläggning. Tjänsterna är placerade inom plan- och exploatering, VA, gata och park samt fastighet. Spännvidden i projekten ger dig stora möjligheter att utvecklas. Vi har en platt organisation med stora möjligheter att påverka. Läs mer om oss på www.habo.se

Placering: 
Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län
Bransch: 
Bygg, Anläggning, Experis Young
Antal tjänster: 
2

 

Arbetsbetsbeskrivning
Som projektledare leder du arbetet med att genomföra beslutade exploaterings- eller bygg- och anläggningsprojekt. Du kommer att arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom samhällsbyggnadsprocessens alla skeden. Det innebär att i ett tidigt skede forma och definiera projektet för att sedan leda det vidare genom projektering, genomförande och fram till färdigt resultat. Du ansvarar för att projekten levereras enligt överenskommen budget och tidplan samt att de uppfyller kraven för ändamålsenlighet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du agerar beställare av konsulter och entreprenörer samt kommunicerar och förhandlar med berörda intressenter. Arbetet förutsätter ett brett samarbete och en nära dialog med byggherrar, andra kommunala förvaltningar, myndigheter, entreprenörer, politiker och medborgare. Du har stöd av en projektgrupp där olika specialister ingår.


Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, bygg-/anläggningsteknik eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Erfarenhet av arbete som projektledare inom exploaterings- och/eller bygg- och anläggningsprojekt är meriterande. Du är självgående, engagerad, uthållig och har mycket god förmåga att samarbeta. Körkort B är ett krav.


Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar Håbo kommun med Experis Engineering. För mer information är du välkommen att ringa ansvarig rekryteringskonsult Håkan Kempel på telefon 0730-21 18 33. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.