Samordnande Service Manager till Ellevio

Vill du vara med och bidra till att ett hållbart energisamhälle blir verklighet? Vi utvecklar, underhåller och investerar i våra elnät så att det finns trygg tillgång till el idag och i framtiden. Ellevio som arbetsgivare eftersträvar mångfald i kompetens, kön och personligheter eftersom vi ser olikheter som en tillgång. Nu söker vi dig som kan förstärka inköpsavdelningen i Stockholm, vi är även öppna för önskemål till Karlstad som sin placeringsort.

Placering: 
Stockholms län, Karlstad
Bransch: 
Bygg, Anläggning, HR, juridik, Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Vi erbjuder dig
Som Service Manager blir du delaktig i att ta del av Ellevios spännande resa mot framtidens elnät. Vi erbjuder dig ett självständigt och ansvarsfullt arbete där du ges stora möjligheter att utveckla din kompetens inom entreprenadjuridik, analytiska förmåga och som projektledare. Du kommer att arbeta nära verksamheten samtidigt som du får möjlighet att driva leverantörs/entreprenörsutveckling på en strategisk nivå med grund i dina analyser, tillsammans med management från både Ellevio och våra entreprenörer. Du kommer ha en viktig roll i utvecklingen av verksamheten där du har ett nära samarbete med bl.a. projektledare, anslutningsingenjörer, processpecialister, tjänsteägare och chefer. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra teams kollektiva förmåga och vårt eget personliga ledarskap.

Vi söker nu en strukturerad och engagerad Service Manager för våra entreprenörsrelationer.

Ellevio jobbar med entreprenörssamverkan i en omfattande modell för styrning och uppföljning av ett antal stora strategiskt viktiga ramavtal och entreprenadkontrakt avseende felavhjälpning, drift och underhåll, kundanslutningar och investeringar.

Vi står inför en viktig utmaning att utveckla och implementera en robust Vendor Management-struktur och kultur i våra mest strategiska entreprenörsavtal. Ditt bidrag och våra förväntningar på dig är att du kan identifiera, implementera och följa upp att denna styrmodell för våra entreprenörsrelationer fungerar, och att både våra avtal och våra entreprenörsprestationer utvecklas och förbättras över tid på en nationell nivå.

Som Service Manager har du en samordnande funktion mellan Inköp och linjeorganisationerna inom Ellevio, där du är en nyckelperson för tolkning och rådgivning i entreprenadjuridiska frågor som uppstår under avtalens giltighet och entreprenadernas genomförande. Många gånger agerar du som ”problem- och konfliktlösare” där de normala kontraktsdiskussionerna strandat. Du tillhör Inköpsavdelningen och rapporterar till Inköpschefen.

Du kommer också att arbeta mycket nära våra entreprenörer för att utveckla gemensamma processer för att styra och följa avtalen. Som grund för detta arbete ligger ett gediget analysarbete i nära samarbete med Contract Manager, samt övriga funktioner inom Ellevio. Du ska ha en god förståelse för teknikinnehållet i Elbranschens förutsättningar samt anbudsförfarande och offentlig upphandling, och vara mycket väl förtrogen med entreprenadjuridikens AB och ABT.

Ellevio är ett värderingsstyrt företag där våra ledare och medarbetare föregår med gott exempel genom att agera enligt våra värderingar. Vi strävar alltid efter att förbättra vår kollektiva förmåga för att vi vet att tillsammans blir vi bättre.

Din profil
Vi tror att du har en akademisk examen inom teknik, juridik och/eller ekonomi och byggt på denna med utbildningar och erfarenhet från arbete i teknikorienterade organisationer.

Du har jobbat ett antal år i teknikorienterade organisationer där du gärna har arbetat i gränssnittet mellan underhåll, produktion, inköp med ett nära samarbete med den operativa delen av verksamheten, och har erfarenhet av förhandlingar gällande tvistiga frågeställningar i gränssnittet mellan entreprenörer och beställare.

För att lyckas i din nya roll krävs ett nära samarbete med en rad olika team och funktioner inom och utanför Ellevio, där en mycket god social och mellanmänsklig kompetens kommer vara avgörande för hur väl du lyckas. Du har en mycket hög personlig integritet, och en förmåga att utveckla goda relationer samtidigt som du kan ”sätta ner foten” där så är nödvändigt.

Som person är du strukturerad och målmedveten samtidigt som du är ansvarsfull och lyhörd för verksamhetens önskemål och behov. Du har en mycket god analytisk förmåga och besitter en utvecklad social kompetens och har lätt att bygga relationer med både medarbetare, leverantörer, entreprenörer och interna sakägare. Du har ett högt engagemang, kundfokus och brinner för verksamhetsutveckling.

Välkommen med din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Ellevio med Experis Engineering. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Håkan Kempel på 0730-211 833 eller på hakan.kempel@se.experis.com . Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. 

Välkommen med din ansökan!

Om Ellevio
Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med 450 medarbetare i Stockholm och Karlstad. Våra värderingar pålitlighet, engagemang och utveckling styr allt vi gör. Genom långsiktiga satsningar och nya innovativa lösningar möjliggör vi energiomställningen och att Sveriges klimatmål kan uppnås. Med en pålitlig och stabil eldistribution skapar vi förutsättningar för att lamporna i hemmen lyser, att kylskåp och rulltrappor fungerar och att företag kan producera sina varor – 365 dagar om året, dygnet runt. Vi förbättrar därigenom livskvaliteten i över 940 000 hem och företag och för samhället i stort.