Kommunikationsdirektör Helsingborgs stad

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Placering: 
Helsingborg
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam
Antal tjänster: 
1

Kommunikationsavdelningen vid stadsledningsförvaltningen ansvarar för den stadsövergripande kommunikationen i
Helsingborgs stad. Avdelningen består av ca 25 medarbetare organiserade i tre enheter: marknadskommunikation,
samhällskommunikation och redaktionen. Kommunikationsdirektören rapporterar i sitt uppdrag som avdelningschef till
biträdande stadsdirektör. I rollen som processägare för stadens övergripande (och strategiska) kommunikationsprocesser
rapporterar kommunikationsdirektören till stadsdirektören. Du ingår i både stadsledningens- och stadsdirektörens
ledningsgrupp.

Utöver kommunikationsavdelningen på stadsledningsförvaltningen finns ett stort antal personer som arbetar med
information, kommunikation och marknadsföring i stadens förvaltningar och kommunala bolag. Kommunikationsdirektören
är inte formell chef för dessa, men har ansvaret att leda, utveckla och samordna arbetet inom ramen för stadens
övergripande strategier, positionering och varumärkesplattform.

Arbetsuppgifter
Som kommunikationsdirektör ska du bygga vidare på den väg och de plattformar för stadens samlade
kommunikationsfunktioner som formats de senaste åren. Några exempel på utveckling som förväntas är:

Fortsatt proaktivitet. Stadens förväntan är att arbetet med ett ändrat förhållningssätt hos kommunikationsfunktionen, där kommunikationsavdelningen aktivt bidrar till en proaktiv kunskapsspridning om värdet av kommunikation både internt och externt, tas vidare.

Kommunikationsavdelningens ambition är att bli betraktad som Sveriges bästa kommunikationsavdelning. Tänka nytta och handling. Stadens kommunikation ska ta sin utgångspunkt i ett invånar- och användarperspektiv. På vilka sätt är kommunen meningsfull för invånare, näringsliv och besökare? Hur kan kommunikation bidra till en ökad upplevelse av livskvalitet för människor och ökad livskraft för företag? Vilka frågor vill invånare, företagare, besökare och stadens medarbetare få svar på? Och hur hittar de svaren så snabbt och enkelt som möjligt?

Professionellt stöd. Kommunikationsdirektören finns med i stadens strategiska grupperingar och ska kunna ge råd, stöd och coaching i olika stads- och samhällsutvecklingsfrågor från ett kommunikativt perspektiv. Kommunikationsdirektören har också en betydelsefull roll på sin avdelning, som ledare för ett antal professionella medarbetare som på olika sätt arbetar med stadens övergripande kommunikation.

Ökad samverkan. Stadens övriga förvaltningsledningar, inklusive deras kommunikatörer/kommunikationsavdelningar,
förväntar sig fortsatt stöd i arbetet med att utveckla verksamheternas kommunikation och kommunikationsverktyg. Det
kräver ett fortsatt och ökat proaktivt samarbete med förvaltningsledningarna och kommunikationsavdelningarna samt ett engagerande informellt ledarskap för verksamheternas kommunikatörer.

Fortsatt varumärkesarbete. Det strategiska ansvaret för varumärket Helsingborg ligger på koncernnivå, alltså på
kommunikationsdirektören, inom ramen för stadens ledning. Det innebär ett strategiskt ansvar för att fortsatt utveckla och förankra den gemensamma plattformen för positionering och kommunikation, som stadens varumärkesplattform utgör.

Samordning av extern och intern kommunikation. Arbetet med att samordna många av stadens kanaler är en bra bit på väg, exempelvis Twitter, Instagram, Facebook, helsingborg.se och stadens intranät.


Kvalifikationer
Relevant utbildning, exempelvis journalist, kommunikations- eller marknadsföringsutbildning. Erfarenhet av strategiskt
kommunikations-och/eller marknadsföringsarbete i ledande ställning från näringslivet, offentlig sektor och/eller idéburen organisation. Gärna också erfarenhet av nätverksledarskap och av att arbeta med informellt mandat i större organisationer. Du har erfarenhet av att ha leda genom andra chefer, viktigt är även erfarenhet av coachande ledarskap av att utveckla medarbetare och sätta samman effektiva team så att de arbetar mot uppsatta mål. God insikt i och erfarenhet av en politiskt styrd organisation är meriterande.


Din energi, motivation och drivkraft kommer från att utveckla, bygga vidare och förädla snarare än från att initiera och sätta igång.


Vi tror att du:
-är en trygg och stabil personlighet.
-har en god social förmåga är en god representant för staden och dess ledning.
-har goda ledaregenskaper är en lyhörd och klok ledare som kan delegera, ta tillvara och utveckla medarbetarnas
kompetens.
-har blick för strategiska väsentligheter förstår vad som bör kommuniceras och hur det bäst kan ske.
-är en god pedagog duktig på att arbeta med komplexa frågeställningar i olika sammanhang och mot olika målgrupper.
-har god förmåga att samverka.

Kontakt

Du ansöker till tjänsten direkt via Helsingborgs stad. Läs mer och ansök här

I den här rekryteringen samarbetar Helsingborgs stad med Experis, en del av Manpower Group, med lång erfarenhet av kompetensförsörjning och rekrytering av chefer och specialister. För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Angela Ekelöf på mobil 0703-775781, alternativt angela.ekelof@se.experis.com.

Välkommen med dig ansökan!