Lean Förbättringsledare

Kubikenborg Aluminium AB är Sveriges enda tillverkare av primäraluminium där slutprodukten består av göt som levereras till både press- och valsverk i hela Europa. Årsproduktionen uppgår till ca 135.000 ton. Företaget har idag ca 400 anställda och omsätter ca 2 miljarder. Kubal tillhör familjen Rusal, en av världens största aluminiumproducenter. Kubal är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Placering: 
Sundsvall
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap, Kvalitet och miljö, Industri, produktion
Antal tjänster: 
1

Vill du vara med och forma och implementera processer gällande ständiga förbättringar hos Kubal?

Vi är i inledningen av arbetet med att införa processer kring detta och tillsammans med våra förbättringsledare ska du driva arbetet framåt med att implementera, utveckla och utbilda organisationen inom området. På sikt ser vi att gruppen kommer att utökas. Du kommer att rapportera direkt till VD. I ditt arbete kommer du dagligen att ha kontakt med produktionspersonalen, produktionschef och teknisk chef. Du ska, i nära samarbete med övriga i organisationen att kartlägga och standardisera våra produktionsprocesser men även övriga processer inom organisationen. I korta drag ingår det i tjänsten att säkerställa leveransen av kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar för att skapa en resurssnål produktion vilken producerar produkter som överträffar kundernas förväntningar.

I arbetet ingår att arbeta inom fabriken för att styra identifiering, utvärdering och prioritering av förbättringsprojekt. Styra projekt och metodval i enlighet med övergripande strategier för fabriken. Kommunicera mål, tidplaner och resultat. Kontinuerligt följa upp projektleveranser för ett optimerat resultat. Driva egna projekt med fokus på kostnadsbesparingar. Utbilda medarbetare i de metoder och verktyg som ingår i företagets produktionssystem.

Vem är du?

För att lyckas i den här rollen har du civilingenjörsutbildning samt flera års arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom processindustrin. Du har tidigare arbetat med 5s, LEAN eller annat dokumenterat förbättringsarbete och du har stor erfarenhet av detta och är van att arbeta i en miljö där förbättringsarbete är en viktig del. Din ledarstil är entusiasmerande och pedagogisk. Du lyssnar på andra samtidigt som du kan vara väldigt tydlig när det behövs. Du har med ditt sätt lätt för att få med dig människor och kan övertyga på ett rättframt och ärligt sätt. Du får med dig folk och föregår själv med gott exempel. Du har en god analytisk förmåga och arbetar resultatinriktat med god effektivitet och kvalitet för att nå uppsatta mål. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.