Avtals- och upphandlingsjurist till Enheten för juridik i Gävle

Region Gävleborg är regionens största arbetsgivare med cirka 6 650 medarbetare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Placering: 
Gävle
Bransch: 
HR, juridik
Antal tjänster: 
1

Koncernkontoret är en övergripande förvaltning som arbetar mot hela Region Gävleborg. Enheten för juridik är en del av Koncernstaben och enheten består idag av två jurister som ger juridisk rådgivning till Region Gävleborgs verksamheter och bolag. Region Gävleborg har en omfattande verksamhet som omsätter cirka 9,5 miljarder kronor. Avtalsskrivning och avtalstolkning utgör en viktig del i den juridiska rådgivningen. Vad gäller upphandlingar är den årliga inköpsvolymen cirka 4,2 miljarder, vilket medför ett stort ansvar att säkerställa att regionen följer upphandlingsregelverket.

Arbetsuppgifter

Enheten för juridik söker nu en jurist med erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och intresse av att arbeta med samhällsviktiga frågor. Tjänsten är främst inriktad mot avtalsrätt och upphandlingsrätt men kräver en bred kompetens och vilja att jobba inom hela det civilrättsliga området. Enheten för juridik håller samman juridiken i hela organisationen vilket gör att det är ett omväxlande jobb där du får jobba inom många olika rättsområden.

Då enheten för juridik är ett viktigt stöd för hela verksamheten kommer du att delta i många olika projekt och arbeta tillsammans i olika team. Tjänsten innebär bland annat att du kommer att bistå vid avtalstolkningar, granska och utforma avtal, delta i processer och avtalstvister.

Du kommer också göra riskbedömningar och hantera frågor om tillämpning av avtal. Inom upphandlingsområdet kommer du att vara ett stöd för inköpsavdelningen inför och i och efter upphandlingsprocessen. Du kommer även att delta i överprövningsprocesser.

Enheten för juridik strävar efter långsiktigt och proaktivt arbete. Det gör att utbildningsinsatser och annan samverkan med regionens verksamheter och bolag är en naturlig del i tjänsten. Tjänsten innebär självständigt arbete i den juridiska rådgivningen varför det är viktigt att du har ett gott juridiskt omdöme.

Tjänsten innebär att du kommer att delta som juridisk sakkunnig i särskilda projekt, medverka i nätverk, förmedla extern juristkompetens samt agera i och inför rättsprocesser. Det förutsätts att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska samt att förmedla juridiska frågeställningar på ett lättbegripligt sätt.

Din profil

Vi söker dig som har jur. kand. eller juristexamen och flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från till exempel advokatbyrå eller bolag. Erfarenhet av notarie