Hållbarhetschef med fokus på miljö och säkerhet

Vårt samhälle står inför en stor omställning där vi behöver blir mer klimatsmarta och energieffektiva. Vi på Ellevio har en avgörande roll där elnätet är en central möjliggörare för energiomställningen. För att möta framtidens krav och nå vår vision om en ljus och hållbar framtid rekryterar vi nu en strategisk, inspirerande och kompetent Hållbarhetschef.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med 500 medarbetare i Stockholm och Karlstad och sysselsätter totalt ca 3000 personer. Våra värderingar pålitlighet, engagemang och utveckling styr oss i vardagen. Genom långsiktiga satsningar och nya innovativa lösningar möjliggör vi energiomställningen och att Sveriges klimatmål kan uppnås. Med en pålitlig och stabil eldistribution skapar vi förutsättningar för att lamporna i hemmen lyser, att kylskåp och rulltrappor fungerar och att företag kan producera sina varor - 365 dagar om året, dygnet runt. Vi förbättrar därigenom livskvaliteten i nära 960 000 hem och företag och för samhället i stort.

Känner du dig lockad av att leda vårt hållbarhetsarbete och sätta agendan och strategierna som tar oss till nästa nivå? Är du intresserad av att representera Ellevio internt och externt i syfte att skapa förtroende och förståelse för det vi gör? Då kan det här definitivt vara en roll för dig! Vi söker dig som har en tydlig förankring i affärsverksamheten, en förståelse för medarbetarnas förutsättningar och inte minst förmågan att på alla nivåer beskriva vinsterna med ett gediget hållbarhetsarbete.

Arbetsbeskrivning

Rollen som Hållbarhetschef innebär strategiskt ansvar för vårt hållbarhetsarbete som inkluderar såväl miljö som arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Målet med vårt hållbarhetsarbete är att stödja energiomställningen, minimera miljöpåverkan och att skapa en säker och trygg arbetsplats för oss och våra entreprenörer. Hållbarhetsavdelningen består idag av fem personer inklusive hållbarhetschefen själv, samt i nuläget fyra konsulter. Avdelningen ligger organisatoriskt under funktionen för Affärsutveckling, IT och Hållbarhet och som Hållbarhetschef rapporterar du till funktionschefen.

Tjänsten innebär

  • Personal- och budgetansvar
  • Strategisk och operativ planering för hållbarhetsfrågor med fokus på miljö, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor
  • Kommunikation och samordning med alla intressenter internt och externt vilket även omfattar styrelseutskott
  • Arbete med klimatavtryck, livscykelanalyser, kravställning och utveckling av miljöområdet
  • Hållberhetsrapportering och annan myndighetsrapportering
  • Att tolka lagar, förordningar samt omsätta denna kunskap till att utveckla vårt ledningssystem
  • Arbete med säkra arbetssätt i fält inklusive utredningar av arbetsplatsolyckor och ansvar för vårt interna säkerhetsprogram
  • Att representera Ellevio inom ditt område, både internt, och externt mot leverantörer och entreprenörer
  • Ansvar för leverantörsrevisioner
  • Medlem i krisledning

Vi erbjuder

En möjlighet att vara med och bidra till att ett hållbart energisamhälle blir verklighet. Vi vågar påstå att vårt arbete med att utveckla, underhålla och investera i våra elnät är avgörande för hur vi kommer att kunna möta de utmaningar vi och vår omvärld står inför. Den här rollen innebär ett stort mått av ansvar men också stora möjligheter att verkligen påverka och göra skillnad för både människor och miljö.

Ellevios företagskultur bygger på våra värderingar och det är viktigt för oss att våra ledare och medarbetare föregår med gott exempel genom att agera enligt värderingarna. Vi strävar alltid efter att förbättra vår kollektiva förmåga för att vi vet att tillsammans blir vi bättre. Då vi ser olikheter som en tillgång eftersträvar vi mångfald i såväl kompetenser som kön och personligheter.

Din profil

Vi söker dig med relevant universitetsutbildning tillsammans med gedigen erfarenhet av att ha lett strategiskt såväl som operativt miljö-, arbetsmiljö-, och säkerhetsarbete. Du har goda kunskaper inom miljö- och säkerhetsområdet och har du även arbetat med/ansvarat för IT- och informationssäkerhet ser vi det som meriterande. Är du rätt person för oss har du erfarenhet av att framgångsrikt ha utvecklat och inte minst implementerat arbetssätt och strategier som konkretiserats och applicerats i verksamheten. Du är en van ledare med förmåga att inspirera, skapa engagemang, se möjligheter och inte minst vara tydlig med vad du vill åstadkomma. För att lyckas fullt ut tror vi att du också är resultatinriktad och handlingskraftig och har förmågan att driva ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har talang för att skapa förtroendefulla relationer, ett prestigelöst sätt och du trivs med kontaktytor på alla nivåer.

Välkommen med din ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis och vi ber dig därför skicka in din ansökan via experis.se. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart du kan. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Malin Magnusson på Experis, 076-780 68 64.

Tjänsten är säkerhetsklassad. I enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs registerkontroll och säkerhetsintervju innan anställning.