Stockholms stad söker kulturdirektör

I rollen som Stockholms stads kulturdirektör kommer du ansvara för att leda kulturförvaltningen och dess verksamheter i enlighet med politiskt uppsatta mål, budget och fattade beslut.

Placering: 
Stockholms län
Bransch: 
Kultur, Media
Antal tjänster: 
1
Typ av jobb: 
Rekrytering till företag

Stockholms stad har under många år arbetat utifrån en samlande vision om framtidens Stockholm. Med en gemensam vision får alla stadens förvaltningar och bolag en given riktning utöver de lagar och direktiv som berör den egna verksamheten. Den 15 juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm. Visionen innehåller tre målområden:

  • Mångsidig storstad för alla
  • Hållbart växande och dynamisk
  • Smart och innovativ storstad

Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Verksamheten omfattar bland annat Stadsbiblioteket, Kulturskolan, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet, Stockholm konst samt Liljevalchs konsthall. Vi ger också stöd till det fria kultur- och föreningslivet och ansvarar för evenemang i Kungsträdgården. Kulturförvaltningen har ca 950 anställda och omsätter 1000 mkr.

Mer information kring förvaltningen och Stockholms stad finns på start.stockholm

Uppdraget

I rollen som Stockholms stads kulturdirektör kommer du ansvara för att leda kulturförvaltningen och dess verksamheter i enlighet med politiskt uppsatta mål, budget och fattade beslut. Det innebär kontakter med såväl nämnd som ansvarigt borgarråd.

Du har ett övergripande ansvar för förvaltning av den kommunala kulturverksamheten tillika ansvar att driva det strategiska utvecklingsarbetet för att stadens kulturliv ska utvecklas och tillhandahålla service och verksamhet och i det arbetet se digitaliseringens möjligheter.

Som kulturdirektör kommer du ha en nära kontakt med kommunens övriga verksamheter för att på bästa sätt förvalta och utveckla samarbete och verksamhet. Att samplanera och se synergier med andra verksamheter, såväl med kommunala som externa aktörer kommer vara av stor vikt.

Kulturdirektören kommer att företräda staden i olika nätverk och ansvara för omvärldsbevakning inom området kultur. Du kommer att samverka såväl lokalt, regionalt som nationellt med personer i liknande roll som du har.

Förväntningar

Vi söker dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du har god kunskap och/eller erfarenhet av kultur och kulturellt arbete för att kunna sätta dig in i våra breda verksamhetsområden.

Vidare har du goda kunskaper om beslutsprocessen i offentlig sektor och har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Ett krav för tjänsten är att du har chefserfarenhet med ekonomi-, verksamhets- och arbetsgivaransvar och har erfarenhet av att leda genom andra chefer.

Du har ett upparbetat nätverk inom kulturområdet. Du är förtrogen med uppdragen för bibliotek, kulturskola eller andra kulturområden

Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt. Du har bra kunskaper i engelska.

Du har ett strategiskt förhållningssätt och samverkar/samarbetar med andra verksamheter inom staden. Som chef har du förståelse för helheten och förmåga att se till stadens och verksamhetens bästa i beslut och agerande.

Du är proaktiv och utvecklingsinriktad och utvecklar ditt eget ledarskap.

Som person söker vi dig som är en förebild i ditt agerande och tydlig i din kommunikation. Du skapar förutsättningar för engagemang, delaktighet och inflytande samt tillvaratar medarbetares initiativ till utveckling.

Erbjudande

Kulturförvaltningen i Stockholm erbjuder en verksamhet fullt av puls och energi. Vi välkomnar dig som vill ta ett stort ansvar och bidra till en modern kulturverksamhet i huvudstaden. Du spelar en viktig roll i Stockholm stad och får vara en del av en organisation med 45 000 anställda.

Övrigt

Stockholms Stad, kulturförvaltningen, tillämpar tidsbegränsat chefskontrakt i kombination med en tillsvidareanställning.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis och vill du ha mer information, är du välkommen att kontakta chefsrekryteringskonsult Anna Arborelius 072-537 50 11 eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld 070-377 53 52. Välkommen med din intresseanmälan senast 25 november 2020.