VD rekryteras till Strängnäs Fastighets AB

Strängnäs kommun ligger naturskönt vid Mälarens strand och är centralt belägen i expansiva Mälardalen. Kommunens invånare bor i attraktiva tätorter som Mariefred, Stallarholmen, Strängnäs och Åkers Styckebruk, eller i mindre landsbygdsorter, var och en med sin egen unika historia och karaktär. Strängnäs är en attraktiv kommun att leva, vistas och verka i med sin kombination av småskalighet, vacker natur och närhet till Stockholmsregionens utbud och arbetsmarknad. Strängnäs har en stabil tillväxt av invånare sedan många år, och förbereder sig för ytterligare expansion inför att dubbelspåret till Stockholm tas i bruk under 2018.

Placering: 
Södermanlands län, Strängnäs
Bransch: 
Management, Teknik, Naturvetenskap, Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Har du en naturlig förmåga att entusiasmera och leda andra samt har chefserfarenhet inom fastighetsbranschen? Är du proaktiv, modig samt driver din organisation i rätt riktning? Skapar du engagemang genom förtroende och tydlighet och är duktig på att bygga en ”vi-känsla?

Då är det kanske just dig vi söker?

Arbetsbeskrivning

Strängnäs Fastighets AB huvudsakliga uppdrag är att förvalta och utveckla beståndet av hyresfastigheter och övriga kommunala fastigheter så som förskolor, skolor, lokaler för äldreomsorg samt fritidsanläggningar. Vi ansvarar även för nyproduktion av hyresrätter. 

Nuvarande VD Lars Keyser går nu i pension efter 10 år och i och med detta rekryterar vi nu en ny person som vill leda ett välmående kommunalt fastighetsbolag där du som VD kommer att ha ett övergripande ansvar för att planera, styra och aktivt utveckla verksamheten efter uppsatta mål och visioner i båda bolagen, Strängnäs Fastighets AB samt Strängnäs Bostads AB.
Som VD för Strängnäs Fastighets AB har du helhetsperspektivet och du jobbar strategiskt och långsiktigt, utifrån ägarnas och styrelsens riktlinjer. Du kommer att ansvara för att bygga goda relationer med kunder, politiker, tjänstemän, företag och andra samarbetspartners. Ditt arbete ska vara av sådan kvalitet att kunder, medarbetare och omvärld upplever ett starkt bidrag till verksamheten och samhället i stort samt att varumärket Strängnäs Bostad stärks. Ditt arbete syftar till att skapa tillväxt och utveckling för Strängnäs Kommun genom att tillhandahålla rum att utvecklas i.
Du medverkar i kommunens samhällsplaneringsprocesser och ingår i kommundirektörens ledning i Strängnäs kommuns ledningsgrupp.

Vem är du?
Du har ett starkt samhällsengagemang och en vilja att bidra till näringslivet som präglar ditt arbetssätt. I och med din erfarenhet från liknande roll och verksamhet har du utvecklat ett stort intresse och insikt i hållbarhetsfrågor. Analys av ekonomiska rapporter samt förståelse för investeringar och riskhantering ser du som självklara verktyg.

I uppdraget har du många interna och externa kontakter och behöver därför ha mycket god kommunikationsförmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Att kunna engagera andra genom att vara ödmjuk, tydlig och prestigelös är hur vi tänker oss att man lyckas i detta uppdrag.

Du har god vana av styrelse- och ledningsarbete. Förståelse för de förutsättningar som gäller inom en politiskt styrd organisation är meriterande. Vi ser gärna att du har akademisk utbildning eller annan erfarenhet som kan anses likvärdig.

Vad erbjuder vi dig?
Strängnäs kommun erbjuder dig ett spännande arbete i en väl fungerande organisation med hög kompetens och öppet arbetsklimat. Hos Strängnäs Fastighets AB får du vara med och göra skillnad, både för individen och för samhället. De strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med en verksamhet som genomsyras av handlingskraft, öppenhet och engagemang. Kommunen har mycket bra hållbart medarbetarengagemangsindex, växande invånarantal, ett värderings- och visionsarbete som präglas av Respekt, Öppenhet, Utveckling och Tydlighet. Du får arbeta i en dynamisk miljö där allt finns både landsbygd och stadsliv, greppbart, med stor möjlighet att få vara med och påverka.

Kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Strängnäs Fastighets AB med Experis. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Carina Riström, tel. 021-151947 alt. carina.ristrom@se.experis.com eller rekryteringskonsult Elin Tiger Mårtensson, tel. 021-151203 alt. elin.tiger.martensson@se.experis.com.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Strängnäs Fastighets AB är Strängnäs Kommuns huvudbolag inom fastighet. De äger och hyr samtliga fastigheter som kommunen har i sin verksamhet. Kommunens verksamhetslokaler omfattar ca 169 000 m², exklusive ca 35 000 m² inhyrda lokaler. Strängnäs Bostads AB som är dotterbolaget äger och förvaltar hyresbostäderna i Strängnäs kommun. Bolagen är verksamma i alla kommundelar inom Strängnäs kommun, Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk. Bostadsbeståndet består av cirka 1 200 lägenheter omfattande ca 84 000 m². Organisationen består av cirka 100 medarbetare som arbetar med lokalvård, fastighetsskötsel, underhåll, projektledning, administration, förvaltning samt fastighetsutveckling. För mer information vänligen besök våra hemsidor www.strangnas.se samt www.strangnasbostadsab.se