Enhetschef Ledningsnät till Östersunds kommun

Då en våra kollegor valt att gå vidare till en annan tjänst söker vi dennes efterträdare. Är du vår nya enhetschef för ledningsnät? Sektorn Avfall VA, inom Teknisk förvaltning, är en trivsam arbetsplats med 95 engagerade medarbetare som går en spännande framtid till mötes.

Placering: 
Östersund
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Östersund är den lilla storstaden med hög livskvalitet. Den fjällnära staden är det perfekta alternativet för dig som vill kombinera ett aktivt friluftsliv med ett utvecklande arbetsliv. Östersund har drygt 60 000 invånare och kommunen är med sina cirka 6 000 medarbetare länets största arbetsgivare. Utveckling av kommunen pågår i ett högt tempo med många stora och små stadsutvecklingsprojekt där nya stadsdelar, bostäder, service, kommunikationer, anläggningar och offentliga ytor planeras. En hållbar tillväxt är utgångspunkten i allt vårt arbete. Välkommen hit!

Sektorn arbetar med både avfall och VA och ansvarar för drift, underhåll och utveckling av vattenverk, avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningsnät, avfallsanläggning, återvinningscentraler med mera. De närmsta åren kommer ett stort investeringsprogram att genomföras inom både VA och Avfallshanteringen.

Arbetsbeskrivning

I din roll som enhetschef för ledningsnät är du direkt underställd sektionschefen, som i sin tur är underställd förvaltningschefen. Du har 17 underställda medarbetare varav sju av dem har en arbetsledare på plats. Enheten ansvarar för drift, underhåll av det kommunala VA-ledningsnätet och arbetar bland annat med att upptäcka och åtgärda läckor. Enheten har egna VA-tekniker som bygger och driftsätter nya anslutningar.

Enheten ansvarar även för planering och projektering av det långsiktiga förnyelsearbetet av ledningsnätet. Inom ramen för enheten ingår även kvalitetsfrågor och kundprocesser så som nyanslutningar, klagomål, mätning och debitering av vattenförbrukning.

I rollen ingår personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och resultatansvar. Det innebär att du också är delaktig i budgetprocesser och framtagande av investeringsplaner. Du håller i avstämningar och arbetsplatsträffar på din enhet samt utvecklings-och lönesamtal. Du har också ansvar för att beredskapen är bemannad.

Vem är du?

Vi söker dig som har akademisk alternativt eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning eller kunskaper enligt motsvarande, förvärvade på annat sätt. Du har praktisk erfarenhet genom tidigare arbete inom exempelvis mark och anläggning eller och är van att hantera driftsfrågor ute på fält.

Du har haft formellt personalansvar och flerårig erfarenhet av ledarskap, gärna som någon form av platschef/arbetsledande roll och är van att hantera säkerhetsfrågor. Vi ser med fördel på att du har utbildningarna Bas-U och Bas-P och besitter god vana av att dokumentera.

Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Östersunds kommun kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Du behöver körkort i tjänsten. Tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Beredskap kan bli aktuellt.

Ansökan och Kontaktperson
Du söker tjänsten via experis.se, där du laddar upp CV och personligt brev (i pdf-format). Om du har frågor om tjänsten/processen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på mail annakarin.bergqvist@se.experis.com eller på 070 - 377 20 63.

Sök gärna så snart som möjligt då vi kan komma att intervjua före ansökningstidens slut.

Sista ansökningsdag: 2 maj - 20

Vi välkomnar din ansökan!