Enhetschef till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Vi är idag ca 650 medarbetare fördelade på totalt 11 orter i Sverige. Huvudkontor i Stockholm.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Dnr 2018/050910

Vill du arbeta med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden och som bidrar till en bättre arbetsmiljö, färre olyckor och tillbud för alla som arbetar i Sverige? Då kan detta vara något för dig!

Vi söker en enhetschef som ska leda enheten för produktsäkerhet. Enheten tillhör avdelningen för regler. Tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare kommer du att ansvara för tillsyn (marknadskontroll) av maskiner, tryckkärl, tryckbärande anordningar, utrustning för explosionsfarlig miljö och personlig skyddsutrustning. Som enhetschef leder du även medarbetarna i arbetet med att utforma regler som rör EU-direktiven inom ansvarsområdet.

Arbetsområdet är brett och innefattar en hög grad av teknik. Arbetet är både strategiskt och operativt, vilket innebär att du behöver ha förmåga att se både helhet och delar. Samverkan med andra såväl internt som externt är viktigt för avdelningens resultat och det krävs därför god förmåga att samspela med olika intressenter som exempelvis tillverkare, andra myndigheter, branschorganisationer och arbetsmarknadens parter.

Ditt nya arbete

Som enhetschef kommer du att leda och fördela arbetet på din enhet. I tjänsten ingår ekonomi- och personalansvar, du arbetar mot fastställda mål där du planerar, utvecklar och följer upp verksamheten. Som chef följer du regelbundet upp kompetensbehovet och ansvarar för att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö. Du bidrar till att genomföra och utveckla Arbetsmiljöverkets interna systematiska arbetsmiljöarbete och deltar aktivt i myndighetens samverkansarbete. Du ansvarar för att lagar, avtal förskrifter och interna styrdokument följs och tillämpas på rätt sätt. Du leder förändringsarbete genom ett tillitsbaserat ledarskap.

Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Där bidrar du till att avdelningens hela verksamhet utvecklas i takt med Arbetsmiljöverkets och samhällets krav.

Kvalifikationskrav

  • Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten och ledarskapsutbildning. Högskoleutbildning om minst 120 gamla respektive 180 nya hp inom enhetens verksamhetsområden eller annan utbildning tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
  • Flerårig ledarerfarenhet med personal-, budget, resultat- och arbetsmiljöansvar
  • Erfarenhet av att leda i förändring
  • Mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska och engelska

För att lyckas i ditt chefsuppdrag behöver du vara tydlig i ditt ledarskap, du har ett inkluderande förhållningssätt och du drivs av att utveckla och leda andra. Du utvecklar verksamheten i samverkan med medarbetarna, ger utrymme för dialog och återkoppling. Du har förmågan att anpassa ditt ledarskap efter situationen och medarbetarnas förutsättningar. Du kan entusiasmera och motivera, är tillgänglig och närvarande. Som ledare behöver du vara kommunikativ, förmedla budskap och information på ett tydligt sätt.

Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Det är meriterande om du har:

  • dokumenterad erfarenhet av att arbeta strategiskt
  • erfarenhet av tillit- och situationsanpassat ledarskap
  • erfarenhet av produktsäkerhetsarbete
  • arbetslivserfarenhet från näringslivet
  • erfarenhet och förmåga att leda specialister från olika discipliner
  • erfarenhet av processininriktat arbetssätt

Mer om anställningen

Anställningen är tillsvidareanställning med ett chefsförordnande på 4 år, på heltid och är för närvarande placerad på Lindhagensgatan 133 i Stockholm. Vi har individuell lönesättning och tillämpar provanställning om 6 månader. Läs mer om vad vi erbjuder på vår hemsida av.se/arbeta hos oss.

Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som ska vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens har vi ett inkluderande synsätt. Integrering av jämställdhet och tillgänglighet i alla delar av verksamheten är en självklarhet.

Som chef och ledare på Arbetsmiljöverket tar du ansvar för din verksamhet men har också en helhetssyn och ser till myndighetens bästa. Du agerar efter våra värdeord trovärdig, kommunikativ och offensiv samt du har ett likabehandlingsperspektiv i din vardag. Tillsammans ska vi lyckas nå våra verksamhetsmål, bidra till en hälsosam arbetsmiljö och verka för en lärande arbetsplats.

Om du har frågor

Kontakta oss på telefon 010-730 90 00.

Frågor om anställningen besvaras av tf avdelningschef Karin Sundh-Nygård. Fackliga kontaktpersoner är Edgardo Alite, SACO samt Marie-Louise Mellbourn, ST.

Arbetsmiljöverket samarbetar i denna rekrytering med Experis och vi undanber oss säljsamtal från andra rekryteringsföretag och annonssäljare.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2018.

Ansök här

https://av.easycruit.com/vacancy/2148357/62640?iso=se