Förvaltningschef Barn- och utbildning till Gnesta kommun

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats.

Placering: 
Gnesta, Södertälje, Stockholm
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme från Stockholm och växer mer än någonsin. Vi är fler än 11 000 invånare och 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet. Du är varmt välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett intressant och utmanande uppdrag där verksamheten arbetar med att nå hög kvalitet som präglas av arbetsglädje, delaktighet och engagemang. Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen är tillika skolchef. Din främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar för att alla elever i skolan och barn i förskoleverksamheten ska få möjlighet till kunskapsutveckling enligt skolans mål med en högre måluppfyllelse. Ditt uppdrag är att fokusera på utveckling av Barn- och utbildningsförvaltningen utifrån nämndens framtidsplan, och Gnesta kommuns värdegrund DRAG - delaktighet, respekt och ansvar i Gnesta kommun. Du ska, tillsammans med dina chefer och medarbetare, leda och utveckla verksamheten utifrån skolans och förskolans nationella och kommunala mål. Förvaltningschef är även ansvarig för fritidsgård och kulturskola, kostenheten samt förvaltningskontoret. Ditt arbete sker i samspel med Gnesta kommuns politiska ledning, kommunledning och kommunens övriga förvaltningar. Särskilt nära samarbete med Socialförvaltningen och Region Sörmland för barn- och ungdomars bästa.

Vi vill att du, i ditt uppdrag, ser till den egna verksamhetens behov och möjligheter, likväl som till kommunen i sin helhet. Att säkerhetsställa en högre måluppfyllelse för eleverna i Gnesta kommuns skolor med en god ekonomisk styrning blir ditt viktigaste uppdrag. Du förväntas leda förvaltningens verksamhetsutveckling med tydliga krav på kvalitet och attraktivitet samt vidareutveckla det strategiska arbetet kring förvaltningens processer och med en budget i balans.

Du kommer att ingå i kommunens ledningsgrupp och har därmed en viktig roll att, utifrån din erfarenhet och kompetens och i nära dialog med andra chefer, arbeta för att möta framtida utmaningar inom hela kommunen. I ledningsgruppen blir du även en del av det positiva arbetet vi tillsammans gör för att fortsätta utveckla kommunen som geografisk plats, organisation och arbetsgivare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk utbildning i en för tjänsten relevant område. Du ska ha arbetat i förvaltningsledning nära politiken. Du ska ha god förtrogenhet med styrdokument och deras tillämpning samt erfarenhet av ekonomi- och kvalitetsarbete i en politiskt styrd organisation.

Vidare ser vi att du har en flerårig erfarenhet av att vara chef och ledare inom skolans värld med god förståelse för komplexiteten av det strategiska ledarskapet i kommunal verksamhet. Du är en kommunikativ ledare med gedigen vana att leda andra chefer.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper där samarbetsförmåga, flexibilitet, kommunikativ förmåga samt organisationsförmåga blir viktiga verktyg. Vi söker dig som leder genom ett stödjande, lösningsfokuserat och tydligt ledarskap som genomsyras av ömsesidig respekt och som får andra att växa och utvecklas. Vi förväntar oss att du är nyfiken, strukturerad, har en strategisk förmåga och ser helheter. Du har förmågan att delegera, följa upp, är lyhörd och kan etablera goda kontakter och ta tillvara medarbetarnas kompetens och utvecklingsmöjligheter.

Kontaktperson

I denna rekrytering samarbetar Gnesta kommun med Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta chefsrekryteringskonsult Marie Gutke 070-377 54 27 alternativt marie.gutke@se.experis.com

Välkommen med din ansökan!