Avdelningschef till kustlaboratoriet

Vill du arbeta på ett universitet i internationell toppklass och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Är du en erfaren och strategisk ledare med förmåga att entusiasmera dina medarbetare och utveckla kunskapsintensiva verksamheter? Då kan det här vara en tjänst för dig! Vi söker en avdelningschef till Kustlaboratoriet i Öregrund, som är en av tre avdelningar vid Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

SLU är en attraktiv och stimulerande arbetsplats för nuvarande och framtida ledare och medarbetare. Här samlas människor med olika perspektiv med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.
Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största med drygt 190 medarbetare vid tre avdelningar, Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, och Kustlaboratoriet i Öregrund.
Institutionens verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken.


Vid Kustlaboratoriets bedrivs forskning och miljöanalys om fisk, fiske och ekosystem i Sveriges kustvatten. Avdelningen har ett särskilt ansvar att utveckla institutionens forskning i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi. Läs mer om verksamheten vid Kustlaboratoriet:
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/kontakt/kustlaboratoriet/
Som avdelningschef för Kustlaboratoriet ansvarar du även för lokalkontoren i Älvkarleby, Simpevarp och Väröbacka. Du rapporterar till prefekten vid institutionen, och ingår i institutionens ledningsgrupp.


Arbetsuppgifter:
Som avdelningschef skall du leda och utveckla internationellt framstående miljöanalys, forskning och utbildning i samverkan med det omgivande samhället. Tillsammans med avdelningens ledningsgrupp skall du leda det strategiska arbetet och planering av verksamheten, ingå i institutionens ledningsgrupp och verka för institutionens utveckling och synlighet. Du skall bidra till institutionens roll på SLU, och representera verksamheten utåt. Du skall kunna ta beslut i svåra frågor och samtidigt se till medarbetarnas behov för att leverera ett högkvalitativt arbetsresultat. I övrigt skall avdelningschefen ansvara för avdelningens arbetsmiljö, dess interna organisation, samt förverkligande av institutionens verksamhetsplan.
Utöver uppdraget som chef skall du under del av din tid bedriva egen forskning- och/eller miljöanalys inom ramen för avdelningens verksamhetsmål.


Kvalifikationer:
Som person är du resultatorienterad, analytisk, strukturerad och tydlig. Du bör också vara strategisk, drivande och entusiasmerande. Du har god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroendefulla interna och externa relationer på alla nivåer. Detta gör du genom god dialog och respekt för verksamheternas behov och villkor. För att passa in i rollen har du också förmågan att kunna vara ledare för kvalificerade medarbetare i en kunskapsorganisation.


Du skall:

  • ha disputerat inom marin eller akvatisk ekologi, limnologi, fiskeribiologi eller annat för tjänsten relevant ämnesområde
  • ha en högre akademisk meritering motsvarande docent
  • ha minst fem års erfarenhet som strategisk och operativ ledare varav minst två år som chef med personal- och budgetansvar
  • ha erfarenhet av att driva stora projekt
  • kunna kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift


Meriterande är:

  • om du har deltagit i chefs- eller ledarskapsutveckling, företrädesvis inom akademin
  • omfattningen av tidigare uppdrag som chef
  • personliga egenskaper relevanta för tjänsten


Särskild vikt ges vid:

  • omfattningen av tidigare uppdrag som chef
  • personliga egenskaper relevanta för tjänsten


Placering:
Kustlaboratoriet, Öregrund. Lokaliseringen i Öregrund är för närvarande under utredning på grund av ökat lokalbehov.
Anställningsform:
Avdelningschef är ett uppdrag på 5 år med en tillsvidareanställning som forskare eller forskningsledare.
Omfattning:
100%
Tillträde:
Enligt överenskommelse.

I den här rekryteringen samarbetar SLU med Experis i Uppsala. Ansvarig rekryteringskonsult Anne Wegar svarar gärna på eventuella frågor om tjänsten. Anne nås på anne.wegar@se.experis.com alt på telefon 0709 - 535880.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU
eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.