Planarkitekt till Huddinge kommun

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare, oavsett om du är lärare, ingenjör eller socialsekreterare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Placering: 
Huddinge
Bransch: 
Bygg, Anläggning
Antal tjänster: 
1

Organisationen
Samhällsbyggnadsavdelningen ska på kommunstyrelsens uppdrag skapa förutsättningar för goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Avdelningen ska planera, utveckla och bygga ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Dagens och morgondagens boende och verksamma ska se Huddinge som det självklara valet! Samhällsbyggnadsavdelningen har sex sektioner: plansektionen, staben, gatusektionen, trafik- och landskapssektionen, mark- och exploateringssektionen samt näringslivssektionen. På plansektionen arbetar 19 personer med att skapa förutsättningarna för kommunens ambitioner för samhällsbyggandet.  

Uppdraget
Du kommer att arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden och medverka i eller leda stadsbyggnadsanalyser, planbeskedsutredningar och detaljplaneprojekt. I Huddinge drivs många planarbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet. Det är ett mångsidigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete som ständigt utvecklas. Det ställer krav på dig att ha en hög grad av självständighet i ditt arbete och insikt om din professionella roll i en politiskt styrd organisation. Arbetet innebär många kontakter med byggherrar, byggföretag och arkitekter liksom med kommunens politiker och invånare.

Som planarkitekt ansvarar du för planprogram och detaljplaner. I rollen som planarkitekt kan du också komma att delta i arbetet med kommunens översiktplanering, fördjupade översiktsplaner, utredningar i tidiga skeden samt vara sektionens representant i olika interna projekt. I ditt arbete ingår att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling som sker inom plan- och byggområdet. Utifrån ovan beskrivna arbetsuppgifter kommer du att bidra med ditt kunnande och din specifika kompetens för att genomföra de projekt där sektionens deltagande efterfrågas.

Profil
Vi söker dig som under minst 3 år arbetat som planarkitekt, gärna inom en kommun. Du har en utbildning med inriktning mot fysisk planering, arkitektur, samhällsplanering eller liknande. Det är meriterande om du är en van användare av AutoCAD och gärna även Fokus detaljplan och andra layoutprogram.

Du är väl insatt i gällande lagstiftning och dess tillämpning. Att du är engagerad och självständig samt har god förmåga att kommunicera är egenskaper vi värdesätter då arbetet oftast bedrivs i projektform och berör fastighetsägare, hyresgäster m.fl. Eftersom en stor del av arbetet innebär att utforma planhandlingar och underlag inför upphandlingar samt att kommunicera med projektens olika parter krävs det att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Vi ser även att du är strukturerad, har god problemlösningsförmåga och arbetar på ett målmedvetet sätt.

Anställningsform: heltid

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar Huddinge kommun med Experis Engineering. Du är välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Setterberg om du har frågor kring tjänsten.

 

Välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2017!