Söderköpings kommun rekryterar ekonomichef

I Söderköpings kommun vill vi skapa Livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här finns möjligheter och utmaningar i en attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närheten till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Genom medskapande formar vi en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet berättar om hur vi som organisation vill vara och uppfattas. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Placering: 
Norrköping
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring
Antal tjänster: 
1

Är du vår nya Ekonomichef?
Då vår nuvarande ekonomichef går över i rollen som kommundirektör söker Söderköpings kommun nu en ny ekonomichef som vill vara med och skapa framtidens Söderköping!
Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som ekonomichef har du övergripande ansvar för kommunens strategiska frågor inom ekonomiområdet, såsom ekonomistyrning med planerings- och uppföljningsprocesser, kvalitetsarbete samt upphandling.
Du ansvarar för att leda, planera och utveckla verksamheten inom ekonomikontoret, bestående av åtta personer, som hanterar alla förekommande uppgifter inom ekonomiområdet. Du deltar i det operativa arbetet inom ekonomikontoret samt arbetar tillsammans med övriga chefer, förvaltningar, enheter och bolag för att utveckla ekonomiprocesserna.
Du rapporterar direkt till kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp, där du förväntas ta aktiv del i arbetet med Söderköpings gemensamma utveckling. Du kommer även att ha nära samarbete med den politiska ledningen. mDu förväntas företräda kommunen i förekommande sammanhang och nätverk både på regional och på nationell nivå. Kvalifikationer För att lyckas i uppdraget söker vi dig som har;
Ekonomisk högskoleutbildning, civilekonom eller förvaltningsekonom, eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer
likvärdig.

Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom kommunal verksamhet och har god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet inom redovisning, ekonomisystem exploateringsekonomi och/eller upphandling.
Erfarenhet av att verka genom andra chefer - att leda, samordna och utveckla processer - med vana att agera offentliga sammanhang. Eftersom du får en central roll i utvecklingen av kommunens ekonomiska processer söker vi dig som har en god pedagogisk och
kommunikativ förmåga och som trivs med nära kontakter med kommunens chefer, politiker och medarbetare.
Du har god analysförmåga med talang för överblick och helhetssyn av ekonomiska frågor, som stöd för utvecklingen av den komplexaorganisation en kommun utgör.

Du är mogen och trygg i ditt ledarskap, stödjer medarbetare och andra att ha fokus på det som utvecklar det gemensamt bästa. Samtidigt är du självständig och van vid att stå för och fatta beslut, även i svåra situationer.