Ledigt jobb som chef för innesäljarna på byggindustri i Södra Sandby

Befattningen är uppdelad i två delar, dels att leda, fördela och utveckla arbetet och medarbetarna inom innesälj men också att vara operativt delaktig i det dagliga arbetet. Gruppen att leda består av 6 medarbetare fördelade mellan vår kunds anläggningar i Södra Sandby, Kristianstad och Strängnäs. Som chef för innesäljargruppen rapporterar du till försäljningschefen.

Placering: 
Skåne län, Lund
Bransch: 
Kundtjänstarbeten, Försäljning, marknad, reklam
Antal tjänster: 
1

Start för tjänsten är snarast. Behovet finns då nuvarande befattningshavare går vidare till nya utmaningar och man har valt att ta in en konsult under tiden som man rekryterar. Skulle tycke uppstå mellan konsult o kund kan mao konsultuppdraget övergå i anställning hos kund.

Vad är då dina uppgifter som chef för innesäljarna?

Du ska;

 • Arbeta för att uppnå de för gruppen satta målen och vara drivande för att nå företagets sälj och lönsamhetsmål.
 • Leda och fördela arbetet inom avdelningen
 • Utveckla, effektivisera och strukturera sättet att arbeta inom avdelningen. Ta del av och utveckla datastödet för avdelningen och säljprocessen.
 • Utveckla medarbetarnas kompetens
 • Delta i och utveckla samarbetet med andra avdelningar.

Du kommer att ha fullt personalansvar vad gäller medarbetarna i ditt team.

Vad kommer då att ingå i rollen som innesäljare?

Du ska;

 • Via telefon råda, offerera, sälja, och följa upp order av vår kunds produkter till nuvarande och potentiella kunder inom Affärsområdena Mark och Mur, VA samt Stödmurar.
 • Genom god kundkontakt, bearbetning av befintliga kunder samt goda produktkunskaper sälja och ta emot order av och registrera dessa i  ERP systemet (Microsoft Dynamics)
 • hantera den administration som förekommer i samband med och för att stödja säljarbetet
 • Utföra vissa egna arbetsuppgifter mot speciella kunder när så påkallas
 • Delta i aktiviteter i samband med mässor.
 • Under högsäsong ta emot och hjälpa kunder som besöker företagets utställning av deras produkter.

Känns detta som en roll för dig är du varmt välkommen att ansöka via länken här bredvid!