Planprojektledare, centrumutveckling till Gnesta kommun

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats.

Placering: 
Gnesta
Bransch: 
Kvalitet och miljö
Antal tjänster: 
1

Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger en dryg halvtimme med regionaltåg från Stockholm. Det pågår flera stadsutvecklingsprojekt och kommunen växer mer än någonsin. Gnesta kommun har 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet. Du är varmt välkommen att bli en av oss!

Beskrivning

Planeringsenheten finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen, och vi söker en driven projektledare som vill vara med och utveckla Gnesta centrum med nya bostäder, lokaler för handel och service och omdaning av det offentliga rummet. Våren 2018 antogs en utvecklingsplan för centrumområdet som anger inriktning för det fortsatta arbetet med detaljplaner och utveckling av gator och torg. Projektledarens roll är att skapa planmässiga förutsättningar att förverkliga de mål och visioner som uttrycks i utvecklingsplanen.

Arbetsuppgifter

Du ska driva och samordna arbetet med att utveckla Gnesta centrum tillsammans med privata aktörer, kommunens bolag och övriga verksamheter. Du ansvarar för och deltar i utredningar inom t ex handel, parkering och kulturmiljö. Du handlägger detaljplaner med stöd av plankonsult. För närvarande pågår ett större detaljplaneprojekt med cirka 150 lägenheter. Under hösten 2019 påbörjas planarbetet för Centrumkvarteret som innebär en total omvandling av den mest centrala platsen i Gnesta med ett hundratal nya bostäder, handel, service och omdaning av Stora torget och Storgatan. Du kommer ha ett nära samarbete med kommunens tekniska verksamhet som ansvarar för planering och ombyggnad av gator, parker och VA.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning motsvarande minst kandidatnivå inom fysisk planering, samhällsplanering eller likvärdigt. Vi vill att du har minst tre års erfarenhet av projektledning. Som person är du ansvarsfull och positiv, har ett välorganiserat och effektivt arbetssätt och är mån om att hålla uppsatt tidplan. Din sociala kompetens värdesätts då du kommer att ha ett brett nätverk såväl internt som externt. Du är driven, lösningsorienterad och kreativ. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och erfarenhet att hålla i möten med allmänheten, privata aktörer och politik.

Kontaktperson

I denna rekrytering samarbetar Gnesta kommun med Experis. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marie Gutke 070-377 54 27 alternativt marie.gutke@se.experis.com.

Välkommen med din ansökan!