Länsråd till Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vi söker dig som vill var med och påverka och driva förändring i en kunskapsintensiv verksamhet med fokus på utveckling för Jönköpings län. Du har ett genuint samhällsintresse och ditt ledarskap är kommunikativt och inspirerande.

Placering: 
Jönköping
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Rollen som länsråd
Som länsråd leder och samordnar du det operativa arbetet vid Länsstyrelsen och du är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare vid behov. Tillsammans med landshövdingen utgör du myndighetens högsta ledning. Arbetet innebär många kontakter, både internt och externt. Samtliga fyra avdelningschefer samt en stab som ansvarar för verksamhetsstöd, rapporterar till dig. Du ingår även i Länsstyrelsens ledningsgrupp.

Rollen innebär ett brett samarbete med andra myndigheter, kommunerna i länet, Region Jönköpings län, företag och organisationer. Även Sveriges 21 länsstyrelser har ett nära samarbete och utvecklar successivt gemensamma lösningar för till exempel effektiv ärendehantering, IT och webb, krisberedskap och integration. Detta är också en del av dina arbetsuppgifter att delta i det arbetet på nationell nivå.

Vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att leda en kunskapsintensiv organisation, leda och inspirera andra chefer, leda kvalificerat utvecklingsarbete samt säkerställa att verksamheten drivs effektivt och resultatinriktat.

Du har en högskoleexamen inom relevant ämnesområde, erfarenhet från offentlig verksamhet samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift.

Du har en mycket god samarbetsförmåga, är en coachande och förtroendeskapande ledare som är medveten om chefens olika roller. Ditt ledarskap är kommunikativt och engagerat med en helhetssyn på verksamheten. Erfarenhet från näringslivet är meriterande. Du har ett stort samhällsintresse och arbetar aktivt med att orientera dig i samhällsdebatten.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav.

Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning. Anställningen som länsråd beslutas av regeringen efter anmälan av landshövdingen. Länsstyrelsen värdesätter erfarenheter av olika kulturer. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Länsstyrelsen i Jönköpings län med Experis AB. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta chefsrekryteringskonsult Camilla Rippe 031-617267 eller camilla.rippe@se.experis.com. Ansöker gör du med CV och personligt brev. Varmt välkommen med din ansökan.

Det här är Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet. Vi är en modern myndighet med en lång historia av att arbeta för en hållbar utveckling av Jönköpings län.

Vi verkar som en samlande kraft för länet och utgör en viktig länk mellan staten och länets kommuner och invånare. Vi skapar samhällsnytta genom kunskapsförmedling, rådgivning, samordning, prövning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll.

Länsstyrelsen är en kunskapsintensiv myndighet med ett brett ansvarsområde. Vi arbetar bland annat med frågor som rör miljö, natur, landsbygdsutveckling, näringsliv, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och bostäder.

Bredden i vårt uppdrag ger våra 265 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, möjligheter att växa och att bidra till en god samhällsutveckling.

Att vara professionella, engagerade och samverkande vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Länsstyrelsen är inne i en utvecklingsfas med flera spännande utmaningar som påverkar verksamheten, bland annat digitalisering och implementering av Agenda 2030.

Du kan läsa mer om Länsstyrelsens verksamhet på www.lansstyrelsen.se/jonkoping